Mullu sooline palgalõhe vähenes - vahe oli "vaid" 23%

29. september 2015

Naispalgatöötajate brutotunnitasu oli 2014. aasta oktoobris esialgsetel andmetel 23,3% madalam kui meespalgatöötajatel, teatas statistikaamet. Varasema aastaga võrreldes vähenes sooline palgalõhe 1,5 protsendipunkti.


Naispalgatöötajate brutotunnitasu oli ilma ebaregulaarsete preemiate ja lisatasudeta 4,89 eurot ning meespalgatöötajatel 6,37 eurot. 2013. aastaga võrreldes tõusis naispalgatöötajate tunnitasu 6,7% ja meespalgatöötajatel 4,7%, mis oli ka palgalõhe (mees- ja naistöötajate tunnitasude erinevuse) vähenemise peamine põhjus.


2014. aastal oli endiselt kõige kõrgem sooline palgalõhe finants- ja kindlustustegevuses (38,3%), kus naispalgatöötajatel brutotunnitasu oli 7,81 eurot ja meespalgatöötajatel 12,65 eurot. Võrreldes 2013. aastaga vähenes palgalõhe sellel tegevusalal 3,5 protsendipunkti.

Palgalõhe esines kõikidel tegevusaladel, kuid kõige väiksem oli nais- ja meestöötajate brutotunnitasu erinevus veevarustuse, kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitluse tegevusalal, kus meespalgatöötajate tunnitasu oli 1,4% kõrgem kui naispalgatöötajatel.


Ametialade pearühmade lõikes oli suurim meeste- ja naiste tunnitasude erinevus oskustöötajatel ja käsitöölistel (31,2%) ning kõige väiksem põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajatel (5,8%).Allikas: ärileht.delfi.ee