Meremeeste ametiühing võitis kohtus Transiidikeskust

30. juuni 2016

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA) ja Transiidikeskus AS-i endine usaldusisik Sergei Mastepan võitsid kohtus Transiidikeskust. Kohus pidas usaldusisiku vallandamist ebaseaduslikuks ja nõudis Mastepani tööle ennistamist ja saamata jäänud palga hüvitamist.


Täna, 29.06.2016,tegi Harju Maakohus otsuse Transiidikeskuse AS töötajate, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu (EMSA) liikmete, usaldusisiku Sergei Mastepani alusetu vallandamise ja töölepingu erakorralise ülesütlemise tühisuse tuvastamise hagis.


EMSA esimees Jüri Lember :“Oleme kohtu otsusega rahul. Otsus on positiivne näide meie kohtumõistmise heast kvaliteedist. Kohtus leidis kinnitust, et enamus Transiidikeskuse As poolt kohtule esitatud argumentatsioonist ei olnud asjakohane.


Kohus mõistis  Sergei Mastepani viivitamatult tagasi tööle ja määras talle välja maksmiseks kogu töölt eemal oldud aja eest töötasu 8524 eurot ning jättis kohtukulud kostja kanda.


Kohtuotsuses jõuti järeldusele,et „mõistlikult töötajatega arvestav tööandja peab enam kui kümne aastaga saama aru, et tema töötajatest teatav osa on koondunud ametiühingusse.“ Samuti järeldas kohtunik,et „kohus järeldab,et hageja leiaks taas tööle asudes eest mõistva ja toetava kaastöötajate kollektiivi“ ja et „töötajate esindaja ei saa oma rolli kohaselt täita,kui laseb ennast töökohalt põhjendamatult kergesti lahkuma sundida“.


Transiidikeskuse juht Erik Laidvee on korduvalt avalikkuses avaldanud hoopis risti vastupidiseid seisukohti. Ka mitmed teised otsuses toodud järeldused on meile olulised ,sest pdevalt ennast heaks ja töötajate eest hoolitsevaks tööandjaks tituleeriv ja samaaegselt ametiühingut halvustav ettevõte osutus kolmanda ja sõltmatu osapoole poolt hinnatuna hoopiski oma töötajate huvidest mittelugupidavaks ning õiguskorda eiravaks. Antud ettevõtte juhtkonna võlts ja valelik käitumine avalikkuses annab jätkuvalt tunnistust üksikute ,väga arrogantsete ning töötajate ametiühingu poolset esindusõigust jalge alla tallavate tööandjate olemasolust Eestis.“


Sergei Mastepan:“ Olen kohtuotsusega rahul. See on õiglane. Kavatsen asuda tagasi tööle, sest kolleegid ootavad mind tööle.“


Vaatamata kohtu otsusele ei saanud Sergei Mastepan täna oma töökohale naasta kuna tööandja saatis talle kulleriga koju teatise töölepingu erakorralisest ülesütlemisest majanduslikel põhjustel ehk sisuliselt koondamisteate.


Ametiühingule teadaolevalt puudub ettevõttes igasugune koondamissituatsioon kuna alles viimase kuu jooksul on tööle võetud katseajaga üks nooremapoolne dokker ja Sergei Mastepani enda töökollektiivis ehk brigaadis oli 1.oktoobril 2015 kaheksa töötajat ning sama olukord kehtib ka tänasel päeval.

                                                     Allikas: EMSA