Marianne Mikko viis Stenbocki majja märgukirja palgalõhe vähendamiseks

29. aprill 2014

Marianne Mikko viis täna Stenbocki majja Vabariigi Valitsusele adresseeritud märgukirja Euroopa Liidu sügavaima palgalõhe kaotamiseks, märgukiri esindab tuhandete naiste seisukohta”Oleme juhtinud valitsuse tähelepanu palgalõhe vähendamiseks aastaid, kahjuks on lõhe

viimasel ajal koguni suurenenud, olles Eurostati andmetel 30 protsenti. Kahjuks ei soostunud ka praegune peaminister palgalõhe kaotamise märgukirja vastu võtma, jätkates sellega eelmise peaministri ignorantset suhtumist sellesse teemasse,” ütles Riigikogu liige Marianne Mikko.

”Viiest punktist, mida me mulluses valitsusele saadetud märgukirjas soolise palgalõhe vähendamiseks ette võtta palusime, on tänaseks realiseerunud üks: on moodustatud soolise võrdõiguslikkuse nõukogu,” lisas Mikko.

Marianne Mikko avaldas lootust, et uus valitsus mõistab sooline palgalõhe probleemi ning ka seda, et see probleem ei kao iseenesest. ”Eeldame, etvalitsus võtab selle teema üheks oma prioriteediks. Selleks oleks tarvistöötada välja soolise palgalõhe vähendamise arengukava, leida ressursid selle elluviimiseks ning asuda seda viivitamatult ellu rakendama.”

Märgukirjas tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek järgmiste tegevuste
elluviimiseks:
1) seadusandlikku algatust palgasüsteemide avalikuks ja läbipaistvaks muutmiseks;
2) soopõhiste tööalaste statistiliste andmete kogumise korra ja andmete loetelu kehtestamist valitsuse määrusega, nagu näeb ette 2004. aastal vastu võetud soolise võrdõiguslikkuse seadus;
3) miinimumpalga jätkuvat tõstmist, sest miinimumpalgaga töötavad peamiselt naised;
4) Euroopa Komisjoni peagi vastuvõetava direktiivi rakendamist nõude kehtestamiseks, et kõigi börsi- ja riigiettevõtete juhtorganites peab olema vähemalt 40% mõlema soo esindajaid;
5) seadusandlikku algatust nõude kehtestamiseks valimistel osalevatele erakondadele, et valimisnimekirjad peavad olema sooliselt tasakaalustatud ehk „triibulised“.

Märgukiri esindab tuhandete naiste seisukohta, allkirja andis ligi 750 inimest, neist 280 anti petitsioon.ee keskkonnas, ja mitmete organisatsioonide esindajad, mis esindavad tuhandeid liikmeid: Naiskogu Kadri, Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, Eesti Naisliit, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Keskerakonna Naiskogu KENA, , Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit, MTÜ Üksikvanema Heaks,SA Väärtustades Elu, Maardu Naiskogu.

Täiendav info:
Marianne Mikko
Tel 5646 3614
Marianne.Mikko@riigikogu.ee