Madalapalgalise töötaja tulumaksu tagasimakse taotlemine

9. märts 2017

Ametiühingu poole pöördunud töötajad väidavad, et kuigi nad teenivad alampalka või alampalgale ligilähedast töötasu, ei nähtu pärast e-maksuameti kaudu tuludeklaratsiooni kinnitamist, et neil on õigus saada tagasi tulumaksu.Ametiühing soovitab esitada tuludeklaratsiooni kõikidel nendel töötajatel, kes 2016 aastal jooksul olid töövõimetuslehel, sest töövõimetuslehel oleku ajal töötajale makstav töötasu väheneb. Seega võib töötajal tekkida õigus taotleda tulumaksu tagastust.

 

Esmalt peab töötaja kontrollima eeltäidetud andmed ja kinnitama tuludeklaratsiooni e-maksuametis. Kui Maksu- ja Tolliameti andmetel töötaja aastane tulu jäi alla 7817 euro ning kõik allpool nimetatud kriteeriumid on täidetud kuvatakse tuludeklaratsiooni viimasel lehel automaatselt teave madalapalgalise töötaja toetuse saamise võimaluse kohta. See info tuleb ainult neile, kelle tulu kriteeriumid on täidetud. Seejärel tuleb vajutada juuresolevale lingile ja esitada vastavasisulise taotlus ning pärast taotluse esitamist toimub andmete kontrollimine Maksu- ja Tolliameti süsteemi poolt. Selle protseduuri teostamine võtab aega. Seepärast peaks töötaja aeg- ajalt kontrollima, kas kontrollime on teostatud ja seejärel tuleb töötaja poolt oma taotlus ära kinnitada ja siis kuvatakse koheselt tagasimakse suurus.


Taotluse saavad esitada vaid need inimesed, kes täidavad Maksu- ja Tolliameti andmetel toetuse saamise tingimused, teistel seda esitada ei ole võimalik. Ilma taotlust esitamata madalapalgalisele töötajale tulumaksu ei tagastata.


Kui mingil põhjusel töötaja ei olnud teadlik või jäi taotlus esitamata, on võimalus taotlus esitada pärast tuludeklaratsiooni esitamise, logides ennest e-maksuametisse sisse ja esitada taotlus.

Lisateave: Toetust saavad taotleda töötajad, kelle 2016 aastal teenitud tulu jääb alla 7817 euro. Täidetud peavad olema kõik järgmised tingimused 2016. aastal, vähemalt kuuel kalendrikuul.

  • Eesti resident;

  • vähemalt 18 aastane;

  • töötanud vähemalt ühe tööandja juures täistööajaga või mitme tööandja juures kokku täistööajaga. See tingimus ei kehti töövõimetuspensionäridele ega vähenenud töövõimega isikutele;

  • vähemalt ühe töölepingu alusel töötanud või olnud teenistussuhtes kogu kalendrikuu vältel ning töötamine ei ole peatatud.

Lisateavet on võimalik saada:  Maksu- ja Tolliametist