Lugeja küsib: kas jõulude ostuhulluse ajal võib müüja puhkepause võtta?

18. detsember 2017

«Jõulu ajal on poodides hullumaja ja klienditeenindajana on sel perioodil puhkepauside pidamine keeruline. Tunnen, et olen selle tõttu tööpäeva lõpuks täiesti läbi. Kas mul on õigus kasutada oma ettenähtud puhkepause ka kiirel jõulu ajal, kui poes on inimesi palju ja järjekorrad on pikad?» küsis lugeja.


Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Mari-Liis Ivask:

«Töölepinguseaduse alusel on tööandjal kohustus korraldada tööd selliselt, et töötajale oleks tagatud iga kuue tunni töötamise kohta vähemalt 30-minutiline vaheaeg puhkamiseks ja einestamiseks. Lisaks peab tööandja vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele võimaldama suure füüsilise või vaimse töökoormuse, pikaajalises sundasendis töötamise või monotoonse töö puhul ka tööpäeva jooksul tööaja hulka arvatavad vaheajad. Nende vaheaegade eesmärk on just anda töötajale võimalus tööst lühiajaliselt puhata ja taastuda.


Oluline on vältida nii füüsilist kui vaimset ülekoormust, et säilitada töötaja töövõimet ning hoida ära tööga seotud haigestumisi.


Pauside vajadus ja võimaldamine ei sõltu aastaajast või hooajast. Arusaadavalt on jõulud kaubanduses kiire ja intensiivne aeg. Vaatamata sellele peab klienditeenindaja siiski saama võimaluse tööpäeva sees süüa ja puhata, et olla oma töös tubli ja tähelepanelik kogu tööpäeva vältel. Kuna töö on vaid üks osa meie elust, siis peaks inimesel peale tööd jätkuma energiat ka muudeks toimetusteks.


Pauside võimaldamine on tööandja kohustus. Kiiretel aegadel tuleks tööandjal töötajatega läbi rääkida ja kokku leppida, kuidas töö võimalikult hästi nii korraldada, et kliendid oleksid teenindatud ja töötajatele saaks lubada ka puhkehetki. Oma panuse saavad anda ühtlasi kõik kliendid, varudes jõulude ostuhulluseks rohkem aega ja kannatust.»

                                                                                                              Allikas: Postmees