Ligi: sotsmaksu mure on teistega võrreldes tilluke

15. märts 2013

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on idee jätta osa sotsiaalmaksu töötaja kanda vana ja väike ning ta ei soovita tööandjatel sellest ülearu innustuda.“Kui üldiselt on tööandjad tunnistama hakanud, et ühiskondlik debatt on tugevasti libateemadest viltu, siis idee põhjendamisel on pudenenud ebakohane fraas „Valitsejad tegelevad peaasjalikult avaliku arvamuse toetusreitingu jälgimisega“,” kommenteeris Ligi

 

Tegelikkus on rahandusministri sõnul erinev: ettevõtjate puhul saab isiklikku materiaalset eesmärki tunnustada kui ühiskonna jõukuse kasvatamise eeldust, valitsejate puhul tuleb aga lihtsalt leppida, et populaarsusreiting pole eesmärk, vaid paratamatu ühiskonna teenimise eeldus.

 

”Tööandjatelegi pole praegu midagi rohkem vaja kui avalikkuse taju, et maailma demokraatiareitingute tipus troonivas Eestis ei saa riigi tasandi demokraatia olla tuksis, nagu väidetakse,” kinnitas Ligi. Soovid, mis lisavad eksitavaid meeleolusid – sealhulgas: riik petab brutopalga suuremaks, teeb töörahva elu keerulisemaks ja tõstab maksu (kui selle ümber tõstab) ning hoolib ainult ettevõtjatest –, ei tule Ligi sõnul kasuks kellelegi peale vasakpopulistide ning tuleks hoida vaos.

 

”Enne detaile on meil ühiselt vaja saavutada laiem arusaam, kuidas ühiskonnas heaolu luuakse ning et selle loomiseks on Eesti riik praegu veel päris hästi korraldatud,” rääkis Ligi.


                                                                                                          Allikas: Äripäev