Ligi pooled töötajad palgatõusu ei oota

8. detsember 2013

Vähem kui pooled ehk 45 protsenti töövõtjatest ei usu, et nende töötasu lähema kuue kuu jooksul muutub.

Vähem kui pooled ehk 45 protsenti töövõtjatest ei usu, et nende töötasu lähema kuue kuu jooksul muutub. 


Pisut enam kui veerand uuringus osalenud töövõtjatest lootis, et nende töötasu lähema kuue kuu jooksul kasvab. 1,5 protsenti arvas, et töötasu pigem langeb. Oodatud töötasu kasv jääb 7-20 protsendi vahele (statistiline keskmine oodatud kasv on 17%), selgus värskest Palgainfo Agentuuri, CV Keskuse ja teiste koostööpartnerite uuringust.


Võrreldes aastataguse ajaga oli töötasu muutunud 46 protsendil uuringus osalejatest. 38 protsenti küsitletutest märkis, et nende töötasu on kasvanud ja kaheksa protsenti tunnistas töötasu langust. 12 protsenti küsitletutest aasta tagasi ei töötanud. Keskmine toimunud töötasu kasv jäi 5 ja 20 protsendi vahele (statistiline keskmine kasv oli 15%). 42 protsendi töövõtjatest töötasu aasta jooksul muutunud ei olnud.


„Küsitluse tulemused näitavad ilmekalt, et töötasu kasv ei puuduta kõiki töövõtjaid ja on ametialade lõikes väga erinev. Üllatav oli, et vaatamata avalikkuses palju räägitud palgakasvust, töövõtjad oma töötasu tõusu osas väga optimistlikud ei ole,“ ütles Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.


„Head meelt teeb, et töövõtjate huvi palgainfo vastu järjest kasvab – võrreldes kevadega osales sel sügisel uuringus 40 protsenti rohkem vastajaid, samuti on kasvanud Agentuurile laekuvate päringute hulk.“


Novembris läbiviidud tööandjate küsitluses osales 336 organisatsiooni, töövõtjate küsitluses 12 877 vastajat.


Palgainfo Agentuur esitleb palgauuringu tulemusi lähemalt 11. detsembril Von Krahli teatris. „Kuna palkade ümber toimuv meenutab oma üledramatiseeritusega järjest enam teatrit, tutvustame uuringu tulemusi Von Krahlis Palgateatri nimelisel seminaril,“ selgitas Seeder.


                                                                                                             Allikas: Ärileht.ee