Valitsus kinnitas 2013. aastaks töötuskindlustusmakse määrad

2. oktoober 2012

Valitsus kinnitas 2013. aastaks töötuskindlustusmakse määrad: kindlustatu maksemääraks 2% ja tööandja maksemääraks 1%


Alates 1. augustist 2009. aastast on töötuskindlustusmakse määrad püsinud muutumatuna. Kindlustatu töötuskindlustusmakse määraks on 2,8% ja tööandja töötuskindlustusmakse määraks on 1,4%.

Kehtestatavad töötuskindlustusmakse määrad tagavad 2013. aastaks vahendid töötuskindlustuse seaduse alusel hüvitiste maksmiseks ning töötukassa ülesannete täitmiseks.

Töötuskindlustusmaksete laekumist planeeritakse 2013. aastaks 158,5 miljonit eurot. Rahandusministeeriumi 2012. aasta kevadise majandusprognoosi põhistsenaariumi järgi prognoositakse 2013. aasta majanduskasvuks 3,0%. 2012. aastal alaneb töötuse määr 11,5 protsendini ja 2013. aastaks prognoositakse töötuse määraks 9,6%.                                                                                                                                                                                                                Allikas: Valitsuse kommunikatsioonibüroo