Koondamised kasvatasid töötute arvu

12. detsember 2012

Läinud kuul kasvas ametlikult registreeritud töötute arv Pärnumaal 137 inimese võrra.Oktoobri lõpul oli siin töötuna kirjas 2425, läinud kuu viimasel päeval aga juba 2562 inimest. Aasta kokkuvõttes on töötute koguarv siiski langemas, sest jaanuari lõpus oli töötuid Pärnumaal 3419.

Maakonnas ja Pärnus tuli läinud kuul töötuid juurde enam-vähem võrdselt. Registreeritud töötute arv vähenes vaid kolmes vallas: Varblas (3 inimest), Koongas (2) ja Lavassaares (1). Kõige enam suurenes aga Paikuse (12) ja Saarde vallas (10) ning Vändra alevis (8).

Töötukassa Pärnumaa osakonna juhataja Gerli Metsa jutu järgi on töötute arv kasvanud, sest Pärnus on olnud suuremaid koondamisi, näiteks aktsiaseltsis Efore, peale selle väiksemaid koondamisi teistes ettevõtetes. “Samuti on inimesed lõpetanud töösuhte välisriigis, näiteks Norrast on tulnud päris mitu eestlast tagasi Eestisse ja ühtlasi registreerivad end siin töötuks,” lisas ta.

Vabade töökohtade arv on kuuga langenud: kui oktoobri lõpus oli töötukassa vahendusel Pärnumaal pakkuda 147 kohta, siis novembri lõpul 93. See on kõige väiksem arv sel aastal.

“Tööpakkumisi on praegu vähem ja tavaliselt aasta lõpus kipubki nii olema, novembrist jaanuarini on üldjuhul tööpakkumiste osas vaiksem,” sõnas Mets.

Kõige enam on töötute seas müüjaid ja klienditeenindajaid (316), ehitajaid (246), puhastusteenindajaid (189) ning autojuhte ja traktoriste (122).

 

                                                                                                  Allikas: Pärnu Postimees