Ametiühingu ja Kaubamaja AS vahel palgakokkulepet ei sündinud

3. september 2014

Kollektiivlepingu läbirääkimised ametiühingu ja Kaubamaja AS vahel on kestnud alates möödunud aasta kevadest. Töötajatele tehtava  soodustustepaketi osas oleme kokkuleppe saavutatud, kuid palgarääkimised  on toimunud kolm korda ja seni tulemusteta. Läbirääkimised on veininud  ja seni ei ole tööandja teinud läbirääkimistel omapoolset palgatõusu  pakkumist.Ametiühing taotleb teenindajatele tasemepalkade sellist tõusu, mis kataks ära summaarse hinnatõusu kolmel aastal, mil kaubamaja teenindajate palgad püsisid muutumatutena. 2013 aasta keskmine 5,5 % tasemepalgatõus ei kata ära eelnevate aastate puudujääke.

“Töötaja saab kompensatsiooni hinnatõusu eest nagunii tagantjärgi – kõigepealt tõusevad hinnad, alles siis palgad,” ütles Teenindus - ja Kaubandustöötajate Ametiühingu esimees esimees Elle Pütsepp ning lisas „Töötasu peab olema nii suur, et sellega saab ära elada."

Tõõjõupuudus on jõudnud ka kaubamajja ja eriti valusalt annab see tunda toidumaailmas. Olukorra lahendamiseks pakub kaubamaja lisaraha teenimise võimalust oma töötajatele kehtestatud tunnipalgaga, kuid arvutuslikult on see väiksem, kui konkreetne töötaja peaks saama tunnipalga ja ületunnitöö lisatasuna.

Hoolivust töötajatesse saab näidata tegudega, mitte pelgalt sõnadega ja veenda on tarvis töötajaid, et nende huvidega arvestatakse äritegevuse korraldamisel.

Lisainfo:

Elle Pütsepp
+372 55 62 12 00