Kiiret kasvu otsi kaubandusest

23. veebruar 2013

Kaubandus on kordades parim gasellettevõtete kasvulava, kui mõni teine ettevõtlusvaldkond. Ilmselt jääb see nii ka edaspidi ja kiire kasvu otsimise eesmärgil tasub siseneda kaubandusvaldkonda.Kaubanduses oli 2011. aastal 306 gasellettevõtet, mis on veerand kõigist gasellidest. 2011. ja 2012. aasta soosis eelkõige sisetarbimisele suunatud ettevõtete arengut. Hulgi- ja jaekaubanduses olid need aastad soodsad ning SEB majandusanalüütiku Ruta Arumäe kinnitusel järgmistel aastatel selles osas suuri muutusi tulemas ei ole. "Kui, siis veidi veidi paremuse suunas, kuna inimeste sissetulekud kasvavad. Järgmine aasta peaks kaubandusele samuti päris hea tulema."

 

Kaupmeeste liidu tegevjuhi Marika Merilai hinnangul võib ligi kolmveerand Eesti ettevõtetest lugeda mikroettevõteteks, mis ongi tema arvates potentsiaalsed kiiresti kasvavad ettevõtted. "Ja ikka reeglina nii, et suurt kasvu saab näidata madala võrdlusbaasi olemasolul.

 

Kui majanduslanguse perioodil vähenesid oluliselt hulgikaubandusega tegelevate ettevõtete arv ja müük, siis nüüd paari viimase aasta jooksul majanduse elavnedes toimuvad selles valdkonnas ka kiiremad arengud."

 
Hulgikaubandus tervikuna on väga lai mõiste. Merilai hinnangul võib hulgikaubanduses või vahendustegevuses üks õnnestunud suuremahuline tehing väiksel ettevõttel majandusnäitajad ühe aasta lõikes väga heaks ajada. Samas ei pruugi aastad olla vennad. Pigem on Merilai arvates oluline stabiilne jätkusuutlik kasv ja areng, kui suured hüpped. "Gasell saab näidata hüppelisi kasvunumbreid loetud aastate jooksul. Suuremaks kasvades muutuvad suuremaks ka mured - kasvavad kulud, on vaja lisatööjõudu, ka muutub konkurents tihedamaks, turuolukord on teine jne," rääkis Merilai.

 

Ettevõtlust mõjutavad makromajanduslikud muudatused on Merilai sõnul ühesugused. Erinev on sektoriti nende mõjude rakendumine. "Näiteks ehituses toimivad muutused aeglasemas tempos - majanduskasvu mõju saabub hiljem ja jahtumise mõju ka, sest lepingud on pikaajalised. Kaubanduses on reageerimisaeg kiirem, muudatused nõudluse-pakkumise maastikul avaldavad mõju koheselt."

 

Palju sõltub Merilai sõnul ka riiklikust raamistikust. "Eestis mõjub ettevõtetele ja töökohtade loomisele pärssivalt kõrge sotsiaalmaksu määr. Tulumaksuvabastus reinvesteeritud kasumilt ei kompenseeri kuidagi tööjõuga seotud makse."

Sellegipoolest rõhutab ta gasellide ettevõtlikkust, paindlikkust kui ka seda, et luuakse uusi töökohti ning arendatakse uusi koostöö võimalusi.

 

Gaselli TOPis 8.-9. kohale tõusnud kõrgepingeisolaatorite hulgikaubandusega tegeleva ettevõtte EU GIG OÜ juhataja Terje Aru näeb ees seisvat probleemi just kvalifitseeritud tööjõuga. 2012.a alustati uue polümeermaterjalist isolaatorite tehase rajamist Harjumaale. Tehas on valmimas ja peatselt võtab ettevõte ehitajalt kasutusloaga maja vastu. See aga tähendab, et käesoleval aastal peab tööle võtma 50 - 100 inimest. "Paraku puuduvad spetsialistid ja peame oma töötajaid põhiliselt ise koolitama," nentis Aru.

         

                                                                                                                   Allikas: Äripäev