Kaubandustöötajate ametiühing korraldas töötervishoiu kampaania

28. oktoober 2013

Kaubandustöötajate ametiühing korraldas üle Euroopa toimuval töötervishoiu ja tööohutuse nädalal 14 kaubandusettevõttes 24.  ja 28. oktoobril teavituskampaania töötajatele, kes puutuvad igapäevatöös kokku raskuste käsitsi teisaldamise, sundasendi, seisva töö ja emotsionaalse ülekoormusega. Kampaania oli suunatud eelkõige kassapidajatele, müüjatele ja saaliteenindajatele. Kaubandussektoris  töötab nendel ametialadel kokku üle 22 000 töötaja.”Kui tõsta töötajate teadlikkust ja juhtida tähelepanu tervist mõjutavatele ohtudele, võimaldab see ka töötajatel endil vältida tegevusi, mis võivad tervist ohustada,” nentis kaubandustöötajate ametiühingu esimees Elle Pütsepp. ”Samas ei saa sugugi normaalseks pidada olukorda, kui naistöötajad tarivad müügisaalidesse 600-700 kilogrammi kaaluvaid kaubaaluseid või seisavad igasuguse istumisvõimaluseta 12 tundi järjest jalgadel, kuna tööandja arvates peab müüja klientide nõustamiseks pidevalt jalul olema.” 

 

Samuti peab ametiühing oluliseks ettevõtte juhtkonna ja töötajate omavahelist koostööd, et  ennetada enimlevinud tööst tingitud tervisemõjusid: nii käte-, alaselja,- ja randmevalude kui ka väsimuse ja läbipõlemissündroomi vältimiseks.


                                                                                                          Allikas: ETKA