Kas tööandja võib hilinemise pärast palka vähendada?

22. juuli 2015

"Minu ülemusel on kombeks hilineda. Täiesti tavaline on 1-2 tunnine hilinemine kokku lepitud kohtumistele. Ta on päris mitmed töötajad ja koostööpartnerid sellega vihale ajanud. Kuid veelgi silmakirjalikum on tema käitumine töötajatega, kes hilinevad 5-10 minutit. Nimelt võtab ta 5 minutilise hilinemise puhul palgast maha 5 eurot, 10 minutilise hilinemise puhul 10 eurot jne. Tegemist on toitlustuskohaga, kus hilinemine ei ole küll viisakas, aga tööd otseselt ei halva. Kas selline teguviis ülemuse poolt on seaduslik?"


Selline teguviis ei ole tõesti seaduspärane. Sellist kokkulepet ei luba Töölepingu seadus sõlmida ning töötaja kahjuks sõlmitud kokkulepe on tühine ning seda ei tule täita (TLS §2).
Leppetrahvi võib sõlmida vaid üksikutes olukordades, nt konkurentsipiirangu kokkuleppe rikkumise korral (§26). Töötasust võib maha arvamisi (tasaarvestust) teha vaid juhul kui on olemas töötaja kirjalikus vormis nõusolek (§78).

Antud olukord on ebaseaduslik ning töötajal tekib tööandja vastu saamata jäänud töötasu nõue, mida lahendab vastav organ kui pooled kokkuleppele ei jõua.

Tööandjal on õigus töötaja pidevate hilinemiste korral teha töötajale hoiatus või teatud juhtudel tööleping erakorraliselt üles öelda (§88)


Allikas: Delfi.ee