Kahetunnine ”Kahe tunni” protestaktsioon 09.12.2010 kell 11:00 Raua 2, Tallinn

8. detsember 2010

Päästjad kavandavad protestiaktsiooni juhtimaks tähelepanu ning avaldamaks vastuseisu  siseministri ja Päästeameti peadirektori töötajavaenulikule käitumisele.

2009. aastal Siseministeeriumi ja ROTAL’i vahel sõlmitud ning praegu kehtivaks loetava kollektiivlepingu järgi tasustatakse päästjatele 24-st valvekorra tunnist täies ulatuses vaid 22 tundi. Seejuures on keelatud päästjatel töökohalt lahkuda, kuigi osaliselt tasustatud 2 töötundi on nimetatud töövaheajaks.

 

Sellise töökorralduse töötas välja Päästeamet eesmärgiga saada lahti päästjate graafikujärgsel tööl tekkivatest ületundidest. Varjatud 10-protsendiline tööaja kasv kehtestati lisaks 2009. aastal toimunud 8-protsendilisele palgakärpele, lisatasude kaotamisele ning töötajate koondamisele/komandode sulgemisele.

 

Kuna igast valvekorrast ei arvestata tööaja hulka 2 tundi, peab päästja igas kuus käima tööl 14 kuni 16 tundi rohkem kui teised inimesed, saades seejuures naeruväärset “töövaheaja lisatasu”.

See tähendaks, et tavainimene peaks lisaks kahekümnele tööpäevale töötama 2 tööpäeva lisaks, saades selle eest 150 krooni. Või et lõunapausi ajal ei tohiks töötaja kohvikusse lõunatama minna, aga lõunavaheajal töö tegemise eest palka talle ei makstaks.

 

Aasta peale töötab päästja sisuliselt tasuta rohkem ca 160 ületundi, mis võrdub üldise 1 kuu normijärgse töökoormusega. 1800 päästjal jääb aastas tehtud töö eest saamata kokku ca 30 miljonit krooni (ca 2 miljonit eurot). Päästeamet elab üle oma võimete ja seda päästjate kulul, sest tegelikult ei suudeta päästekomandode tänast valmisolekut kinni maksta.

 

Päästjad leiavad, et neile kahjuliku töökorralduse väljatöötamise eest vastutavad nii siseminister kui Päästeameti peadirektor. Päästjad on seisukohal, et seaduserikkumine peab lõppema ning 24-tunnine valvekord tuleb tasustada täies ulatuses.

 

Päästjad ei ole nõus ületundidele finantskatte leidmiseks langetama oma palka. Päästjate arvates peaks riigi kutselise päästekomando valmisolek olema tagatud riigieelarveliste vahenditega, mitte päästjate tasuta tööga.


Päästeamet rikub Töölepigu seaduse väärtõlgendamisega seadust. Töölepingu seaduse § 47 lg 2 ütleb konkreetselt -Tööpäevasiseseid vaheaegu ei arvestata tööaja hulka, välja arvatud juhul, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda ning tööandja loob töötajale võimaluse puhata ja einestada tööajal.