Kaardimaksete vahendustasud jäävad täielikult tarbija kanda

24. juuli 2013

Euroopa Komisjon avalikustas kava kaardimaksete vahendustasudele ülempiiri kehtestamiseks ja ühtlustamiseks Euroopas. Eesti Tarbijakaitse Liit on seisukohal, et see toob kaasa Eesti kaardiomanikele hinnatõusu, vähendab ostujõudu kõige väiksema sissetulekuga tarbijaskonnas ning ei soodusta kaardimaksete arengut.Tarbijakaitse hinnangul on muutust puhtalt mehaaniline, kuna süsteemi ülalpidamiskulud sellest ei vähene. Kui seni on vahendustasud olnud jagatud kaupmeeste ja tarbijate vahel, siis edaspidi jääksid vahendustasud terves ulatuses kaardiomanike kanda. Nii toob pankadevaheliste vahendustasude vähendamine ja ühtlustamine tarbijatele hoopiski kulude kasvu, sundides kaartide väljastajaid teenustasusid tõstma.

 

«Arvestades asjaolu, et Eestis on näiteks pangakaartide hooldustasud diferentseeritud ning seenioride, laste ja noorte pangakaartide kuutasud on väiksemad, toob plaanitav regulatsioon kaasa hinnatõusu kõigile kaardiomanikele, kuid eriti vähendab ostujõudu just väiksema sissetulekuga tarbijaskonnas,» sõnas tarbijakaitse liidu juhatuse esimees Enn-Toivo Annuk.

Annuki sõnul on oodata, et aeglustub uute maksevõimaluste ja turvafunktsioonide, näiteks mobiilimakse, arendamine ning suurenevad majanduskeskkonna riskid. «Vahendustasude ühtlustamisel ei arvestata ka ühegi liikmesriigi kohalike eripäradega,» selgitas Annuk.

Annuk rääkis, et nendes riikides, kus on pankadevahelisi vahendustasusid riiklikult reguleeritud, nagu Hispaania, USA ja Austraalia, on vahendustasude alandamine ja fikseerimine toonud kaasa selliste teenuste nagu arvelduskrediidi ja võlakohustuste maksete tõusu ning on vähenenud kaartide preemiad ja hüvitised. «Nendes riikides läbiviidud uuringud ei ole tõestanud seda, et tarbijad võidaks pankadevaheliste vahendustasude vähendamisest ja ühtlustamisest madalamate jaehindade ega pakutavate teenuste kvaliteedi parandamise kaudu,» lisas ta.

Tarbijakaitse liit ei pea sellist kaardimaksete vahendustasude ühtlustamist põhjendatuks.

                                                                                                           Allikas: Tarbija24