Eestis töötamine eeldab patriotismi

15. august 2011

Ehkki töötuse määra tähistab Eestis endiselt kahekohaline arv, ei tundunud töötukassas käies pakkumistest ja valikuvõimalustest puudu olevat – aegade paremaks muutumist kinnitavad peale värskete statistikanumbrite ka töötuid rohujuure tasandil abistavad töötukassa töötajad. Üldistavalt öeldes, kes otsib, see leiab.Veelgi aktiivsematel otsijatel võib aga tekkida küsimus, kas võiks üldse kuhugi kaugemale minna. Inimesel, kes tahab tööd teha, ei ole töö leidmisega probleemi ei meil ega mujal. Nii on viimasel ajal vist juba igal eestlasel tuttavaid, kes oma tööotsingutega hoopis Soome poole suunduvad, olles väsinud siinse elujärje liiga vaevalisest paranemisest.

Sest irooniline on praegune olukord, kus eestlane teeb siin sama tööd, mida keegi teine lahe taga, kuid saab palka mitu korda vähem. Tööviljakus, millest ka meie kõikide palk oleneb, on meil teadupärast ju madal. Reaalses elus on sellest raske aru saada. Näiteks ühel Suurbritannia töötukassa konsultandil on korraga umbes viis klienti, Eestis aga 150. Palk võib meil aga vabalt olla kolm korda madalam.

Et Eestis elada ja oma tööpanus siinse majanduse arengu hüvangusse suunata, peab inimesel olema parem põhjus kui raha.

 

                                                                                                                  Allikas: E24