ILO hoiatas palgataseme külmutamise eest arenenud riikides

12. detsember 2014

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) teatas reedel, et inimeste sissetulekute tase arenenud riikides seisab paigal ja mõnel pool isegi väheneb, pärssides majanduskasvu ja suurendades deflatsiooniriski.ÜRO agentuuri teatel ei ole maksu- ja sotsiaaltoetuste alane sekkumine ebavõrdsuse vähendamiseks piisav. ILO ärgitas valitsusi alampalka tõstma ja edendama kollektiivseid palgaläbirääkimisi.


ILO teatas iga kahe aasta tagant ilmuvas maailmatrendide raportis, et arenenud riikide majanduskasv oli eelmisel aastal 0,2 protsenti ning 2012. aastal 0,1 protsenti. 2008. aastal alanud ülemaailmse finantskriisi eel oli vastav näitaja ühe protsendi ringis.


Kontrastina tõukab Aasia majanduskasvu tagant sealne tempokas palgakasv. Maailmamajandus kasvas peamiselt Aasia toel eelmisel aastal kaks ja 2012. aastal 2,2 protsenti.


Aasia ja Vaikse ookeani regioonis on reaalpalk praegu 2,4 korda kõrgem kui 1999. aastal.


Kreekas, Iirimaal, Itaalias, Jaapanis, Hispaanias ja Suurbritannias langes reaalpalk 2013. aastal alla 2007. aasta taset. "Arenenud riikides on palgakasv viimase kahe aasta jooksul vähenenud nullini ning mõnedes isegi langenud," ütles ILO asepeasekretär Sandra Polaski.


"See on koormanud üldisi majandusnäitajaid, vähendades leibkondade nõudlust ja suurendades eurotsoonis delfatsiooniriski," lisas ta.


Polaski rõhutas sissetuleku tähtsust ebavõrdsuse vastu võitlemisel. Valitsused peavad tegelema sellega "kui õigluse ja majanduskasvu küsimusega".


Raportis toodi välja ka soolise palgalõhe püsivus isegi juhul, kui arvesse on võetud erinevaid tingimusi, nagu haridustase.


Palgalõhe jääb vahemikku 4-36 protsenti ning on seda suurem, mida rohkem naised teenivad, selgub ILO raportist.


Allikas: BNS