ILO ettepanekud toetavad seniseid ametiühingute positsioone

21. oktoober 2014

Ametiühingute Keskliidu hinnangul on rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO ettepanekud kollektiivsete töösuhete eelnõule põhiosas ametiühingutele soodsad ning toetavad kõiki seniseid ametiühingute kaitstud positsioone nii läbirääkimisteemade avaruse kui streigiküsimuste osas. Rahvusvaheline tööorganisatsioon ILO esitas reedel oma kuus ettepanekut, kuidas viia kollektiivlepingu ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse eelnõu kooskõlla rahvusvahelise tööõiguse aluspõhimõtetega. „Vaadates ILO kommentaare on meie jaoks selge, et eelnõu tuleb ringi teha,“ ütles ametiühingute keskliidu juht Peep Peterson. Tema sõnul puudutavad ettepanekud seaduseelnõu põhipunkte.

 

Ametiühingute Keskliidu juhatus on seisukohal, et seadusloome kvaliteedi seisukohalt on targem taotleda uue eelnõu esitamist riigikokku. „Samas, kui menetlus siiski jätkub olemasoleva eelnõu baasil, suudame enda seisukohti ILO toel ka piisavalt kaitsta,“ hindas Peterson.

 

Kuuest ettepanekust olulisim on sätestada eelnõu üldosas põhimõte, et kollektiivlepinguläbirääkimisi tuleb pidada mõlema poole poolt heas usus ning selge eesmärgiga tugevdada majanduse ja töötajate konkurentsivõimet. „Täna eelnõus üldist positiivset eesmärki sõnastatud pole,“ sõnas keskliidu juht.

 

Veel teeb ILO ettepaneku sõnastada ka meie seaduses töötajate õigus sotsiaalmajanduslikele streikidele, kus tüliküsimus võib puudutada piiratud ala riigivõimu tegevuses – näiteks pensionisüsteemi või tööõiguse mõjutamiseks. Enamus ILO liikmesriikidest hindavad vastavaid õigusi demokraatliku süsteemi loomuliku koostisosana.

 

„Kollektiivsete töösuhete eelnõu on hetkel veel üpris ilmses vastuolus rahvusvahelise tööõigusega. Kindlasti oleme huvitatud töö- ja tervishoiuministri pakkumisest ILO ettepanekuid sotsiaalpartneritega arutada, aga suures plaanis on valitsusparteidel mõistlik kaaluda küpsema eelnõu koostamist juba peale kevadisi riigikogu valimisi,“ rääkis Peterson.Allikas: EAKL pressiteade