Halduskohus Kaubamaja nõuet ei rahuldanud

2. detsember 2015

Tallinna halduskohus jättis eile rahuldamata Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtete kaebuse Tallinna linnavalitsuse maksuotsuste peale, mis puudutasid reklaamimaksu.


Tallinna Kaubamaja teatas mullu augustis börsile, et kontserni tütarettevõtted nõuavad kohtu kaudu tagasi reklaamimaksu kokku 550 000 eurot. Tallinna Kaubamaja tütarettevõtted Selver, Kaubamaja, Viking Motors, Kia Auto, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara, Tartu Kaubamaja Kinnisvara ja TKM Beauty Eesti taotlesid tagasi ajavahemikus juuni 2011 kuni juuli 2014 makstud reklaamimaksu.


Tartu halduskohus jättis tänavu veebruaris rahuldamata Kaubamaja tütarettevõtete kaebuse Tartu linnavalitsuse otsuse peale.


Eile jättis ka Tallinna halduskohus rahuldamata Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtete kaebuse Tallinna linnavalitsuse maksuotsuste peale, millega keelduti perioodil 1. juuni 2011 kuni 1. juuli 2014 tasutud reklaamimaksu tagastamisest.


Tallinna halduskohus leidis, et kuigi riigikohtu praktika näeb ette, et kõik avalik-õiguslike rahaliste kohustuste olulised elemendid peavad olema sätestatud seaduses, ei saa seda seisukohta siiski kohalikele maksudele laiendada. Reklaamimaksualase õigussuhte elemendid ei pea kohtu hinnangul olema seaduses kindlaks määratud, kuna põhiseadus näeb kohalikule omavalitsusele ette õiguse seaduse alusel kehtestada ja koguda makse.


Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtted kavatsevad kohtuotsuse edasi kaevata

                                           Allikas: Äripäev