Euroopa ametiühingud: kärpepoliitika ei loo jõukust

29. veebruar 2012

27 Euroopa Liidu liikmesriigis nõutakse tänasel üle-euroopalisel ametiühingute aktsioonipäeval sotsiaalset õiglust, kvaliteetseid töökohti ning ebavõrdsuse vähendamist. Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse risk ähvardab praegu ligi veerandit Euroopa Liidu rahvastikust.


Eri riikide ametiühingud korraldavad sel puhul mitmesuguseid üritusi. Näiteks Hispaanias
toimuvad meeleavaldused 24 suuremas linnas, Belgia ametiühingud avaldavad meelt 
Brüsselis Rahvuspanga ees ja teistes linnades. Poolas on demonstratsioon parlamendi ees, Sloveenias valitsushoone ees jne.

Et üle-euroopaline kampaania keskendub paljuski samadele valupunktidele, mille vastu on suunatud ka Eesti ametiühingute juba toimunud ning lähiajaks kavandatud aktsioonid, korraldab EAKL täna Tallinnas päevakohase seminari. "Meiegi valitsusel napib tahet pidada korrektset kolmepoolset dialoogi. Kärpepoliitika avaldub otseselt päästjate, meedikute, pedagoogide ja paljude teiste eelarvest palka saavate töötajate madalates palkades, rääkimata soovist vähendada töötuskindlustuse pakutavat kaitset," rõhutas Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) esimees Harri Taliga.

Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC) algatatud kampaania edastab sel moel ülehomme Brüsselis toimuva EL tippkohtumise eel Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide valitsustele sõnumi, et kärpepoliitikale on olemas alternatiivid. "Euroopa ametiühingud on veendunud, et majanduse arengu tagavad investeeringud kvaliteetsete töökohtade loomisse ja tööpuuduse vähendamine, eriti noorte hulgas," märkis Eesti ametiühingujuht. "Palkade
langetamine ja sotsiaalne dumping on võidujooks kuristikku".

60 miljoni liikmega Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon, mis asutati 1973.a., ühendab täna 84 ametiühingute keskorganisatsiooni 36 Euroopa riigis.Allikas: EAKL pressiteade