ETKA Viljandi Tarbijate Ühistu osakonna liikmete üldkoosolek

10. oktoober 2010

06.10.2010 toimus ETKA Viljandi Tarbijate Ühistu osakonna liikmete üldkoosolek.

Koosolekul valiti ETKA Viljandi Tarbijate Ühistu osakonna juhatuse liikmeks ja ametiühingu usaldusisikuks  Eve Kiis volituste kestvusega 3 (kolm) aastat.

 

Soovime uuele juhatuse liikmele/usaldusisikule jõudu ja jaksu oma toimetustes.