Erakonnad peavad noorte tööpuuduse vähendamisel võtmeküsimuseks haridust

27. jaanuar 2011

Ametiühingute Keskliidu korraldatud erakondade sotsiaaldebatis alapealkirjaga “Metsik ida või kuldne lääs?” leidsid poiitikud, et noorte tööpuuduse vähendamiseks tuleb põhitähelepanu pöörata haridusküsimustele.

Isamaa ja Res Publica Liitu debatil esindanud Urmas Reinsalu leidis, et noorte tööpuuduse puhul mängivad rolli kaks olulist faktorit – ühelt poolt on Eestis kõrghariduses osalevate noorte hulk väga suur, tihti otsivad nad tööd, et rahastada oma õpinguid. Teisalt aga on noorte tööpuudus kõrge seetõttu, et paljud noored on katkestanud oma koolitee juba enne põhihariduse omandamist.

 

“Esiteks peab noortel olema võimalus keskenduda õpingute ajal õppimisele,” ütles Reinsalu, viidates IRLi tasuta kõrghariduse lubadusele. “Ja teiseks tuleb erinevate programmide kaudu aidata noortel jätkata kooliteed ning anda neile konkreetses valdkonnas elukutse,” selgitas Reinsalu.

 

Sotsiaaldemokraat Eiki Nestor tõdes samuti, et hariduse ja elukutseta noorte lihtsad töökohad tekivad kiirelt, aga kaovad samuti kiirelt.

 

“Seevastu spetsiaalset väljaõpet nõudvad keerulisemad ja kõrgemat väärtust tootvad töökohad on püsivamad. SDE peab vajalikuks kahekordistada tööturumeetmetesse suunatavad vahendid, et noor saaks mitte lihtsalt mistahes töökoha, vaid väärika, tema võimetele vastava ja talle meeldiva elukutse,” ütles Nestor.

 

Nestori hinnangul on nii noorte kui üldise tööpuuduse puhul tähtis ka see, et kõigile abivajajatele oleks tagatud piisavas ulatuses töötuskindlustushüvitis.

 

“Inimesel peab olema tagatud toimetulek ajal, kui ta püüab leida endale sobivat tööd või omandada ametit. Samuti tuleb pöörata tähelepanu heitunute tagasitoomisele tööturule – see investeering on küll kallis, aga veel kallim on tagada heitunud töötule toimetulekut,” tõdes sotsiaaldemokraat Nestor.

 

Teine debatil osalenud IRLi poliitik Liisa Pakosta rõhutas noorte tööpuudust kommenteerides, et lisaks riigi poolt tehtavale on oma roll noorte tööle aitamisel ka tööandjatel. “Meie peame vajalikuks, et tööandjad võtaksid rohkem tööle töötuid noori ja annaksid neile tööks vajalikku koolitust – selleks võiks tööandjaid motiveerida näiteks sotsiaalmaksu soodustused,” rääkis Pakosta.

 

Eesti Ametiühingute Keskliit kutsus Riigikogu fraktsioonide esindajad sotsiaaldebatile ”Metsik ida või kuldne lääs?”, et anda erakondadele võimalus selgitada valimisprogrammides kõlanud sotsiaalkaitse arendamise lubadusi.

 

 

Lisainfo:

Harri Taliga     

Ametiühingute Keskliidu esimees

55 53 48 40