Enim esineb töökiusamist teeninduses

12. oktoober 2011

Sel aastal Merle Tamburi ja Maaja Vadi käe all valminud uuringust selgus, et Eestis kogevad töökiusamist kõige rohkem teeninduses töötavad inimesed.

Töökuisamist vähemalt kord nädalas kogenud töötajate osakaal küsitletuist:

• reisi- ja hotelliettevõtted – 36 protsenti
• toitlustus – 33 protsenti
• energiatööstus – 32 protsenti
• muu tööstus – 31,9 protsenti
• avalik haldus – 31 protsenti
• haridus – 15,8 protsenti
• tervishoid – 13,2 protsenti
• avalik sektor kokku – 24,6
• erasektor – 22,6 protsentiTöökiusamiseks saab järgmised tegevused liigitada juhul, kui neid kasutatakse kellegi peal tihti ja pika aja jooksul:

1.   Suhtlemise piiramine: ignoreerimine, tööks vajaliku info varjamine, isoleerimine.
2.   Isikliku maine kahjustamine: laimu levitamine, naeruvääristamine, avalik alandamine, solvamine.
3.   Ametipositsiooni kahjustamine: mõttetud või teostamatud tööülesanded, võimatud tähtajad, liigne kontroll, pidev põhjendamatu kriitika, arvamuste ignoreerimine.

4. Psüühilise tervise kahjustamine: karjumine, sõimamine, ähvardamine, süütunde tekitamine.
Allikas:  www.tarbija24.ee