Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu avalik pöördumine

4. aprill 2014

AS Tallink Grupp juhtkonnale

Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühinguni (ETKA) on jõudnud teave, et Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu (EMSA) HTG Hotell osakonna usaldusisik Ingvar Derešivski tööleping on üles öeldud ilma eelnevalt hoiatamata ja ette teatamata ajal, kui usaldusisik kuulus kollektiivlepingu läbirääkimiste delegatsiooni.


ETKA mõistab hukka TLG Hotell OÜ juhtkonna käitumise, mis on vastuolus rahvusvaheliste ja siseriiklike õigusaktidega, hea usu ja mõistlikkuse põhimõttega ning kollektiivläbirääkimiste hea tavaga.

ETKA toetab EMSA liikmete nõuet usaldusisiku koheseks tööle ennistamiseks ja loodab, et TLG Hotell OÜ juhtkond asub viivitamatult EMSA-ga pidama kollektiivlepingu läbirääkimisi.

                                                                                                                   ETKA pressiteade