Eesti Panga ökonomistid: alampalga kasv vähendab palkade ebavõrdsust

19. september 2016

Alampalk on aidanud kaasa palkade ebavõrdsuse vähenemisele Eestis, tuvastasid Eesti Panga ökonomistid Simona Ferraro, Jaanika Meriküll ja Karsten Staehr oma analüüsis.


Alampalga tõus võib lisaks alampalka teenivate töötajate – 3–5% kõigist täisajaga töötajatest – palkadele mõjutada ka nende töötajate palkasid, kes teenivad alampalgast enam, vahendas analüüsi Eesti Panga blogi. Seda efekti nimetatakse ülekandeefektiks (spill-over effect).


Positiivsed ülekandeefektid teistele palgasaajatele võivad aset leida, kuna madala kvalifikatsiooniga töötajad asendatakse kõrgekvalifikatsioonilistega, alampalka kasutatakse võrdlusbaasina palgakujunduses või kuna tööandjad soovivad säilitada teatud suhteliste palkade hierarhiat ettevõttes. Seega võib alampalga tõus märkimisväärselt mõjutada palgajaotust ja selle kaudu ka keskmise palga tõusu, leidsid ökonomistid.


Statistikaameti 14 aasta andmete analüüs näitas ökonomistide sõnul, et alampalga tõusu mõju on suurem alumistele protsentiilidele, kuid see väheneb tunduvalt palga lähenedes mediaanpalgale.

"See tähendab, et alampalk on Eestis aidanud kaasa palkade ebavõrdsuse vähenemisele. Arvestades ülekandeefektide suurusega üle kogu palgajaotuse, tähendab 2014. aasta näitel alampalga üheeurone tõus kõigi täistööajaga töötavate palgasaajate keskmise palga 11sendist tõusu," hindasid ökonomistid.
                                           Allikas: Ärileht