Eamets: madalas tööviljakuses pole töötajad süüdi

8. aprill 2011

Professor Raul Eamets ütles Tartus toimuval Pare konverentsil, et selles, kui meie tööviljakus moodustab vaid 64,5 protsenti Euroopa keskmisest, pole süüdi töötajad.«Meie tööjõu madal tootlikkus ei ole seotud sellega, kui kiiresti meie inimesed töötavad, nagu võiks arvata. See on seotud pigem madala lisaväärtuse ja Eesti majanduse struktuuriga, rakendatava tehnoloogia ning tootmise korraldusliku poolega,» rääkis Eamets.

 

Tootlikkuse tõstmiseks peaks tööandjad tema sõnul automatiseerima ja efektiivistama tootmisprotsessi, tootma väiksema arvu inimestega kallimaid nišitooteid, mis omavad kliendi jaoks lisaväärtust.

 

Eametsa sõnul on riigi tasandil tootlikkuse tõstmise võtmeküsimuseks haridussüsteem, kuna põhikooli haridusega ei ehita me teadmistepõhist ühiskonda. «Täna on probleemiks haridussüsteemi ja tööturu vastavus, haridus ei suuda piisavalt paindlikult reageerida. Ametialase haridussüsteemiga me kinnistame tänast majandusstruktuuri,» nentis ta.

 

                                                                                                   Allikas: Tarbija 24