Brüsselis toimus 11.12.09 ETUC Noorte Komisjoni koosolek

15. detsember 2009


Eesti noori esindas Triinu Sõelsep

Noorte Komisjoni koosolekul osales 34 noort 22 riigist (Küpros, Malta, Hispaania, Türgi, Horvaatia, Rootsi, Norra, Poola, Saksamaa, Ungari, Luksenburg, Läti, Iirimaa, Soome, Sloveenia, Portugal, Itaalia, Kreeka, Taani, Eesti, Rumeenia, Belgia).

Koosolekul kinnitati uus ETUC Noorte Komisjon järgnevaks kaheks aastaks:
President: Tomasz Jasinski, OPZZ Poola, Kesk Euroopa region
Aseesimees: Yannis Poupkos, GSEE Kreeka, Vahemere region
Hans Richardt Schmidt-Nielsen, AC Taani, Põhjamaade region
Komisjoni liikmed: Loraine Mulligan, ICTU Iirimaa, Inglisekeelne region
Ana Pires, CGTP-IN Portugal, Ladina region
Thiebaut Weber, CFDT Prantsusmaa, Prantsusekeelne region
Saksakeelse regiooni esindaja valitakse järgmisel koosolekul kuna ta puudus koosolekult.
Kandidaatide platvormid keskendusid:
Tomasz Jasinski – noorte kaasamine ja organiseerumine, tõhusamaks infovahetamiseks infolehe väljatöötamine, tööturuga seotud probleemid (noorte tööturule sisenemine, tööturul püsimine, töötingimused jne.);
Yannis Poupkos – noorte kaasamine ja organiseerumine;
Hans Richardt Schmidt-Nielsen – noorte osaluse parandamine otsustusprotsessides, noortetöö tulemuslikumaks muutmine koostöös ETUC liikmes organisatsioonidega;
Loraine Mulligan- noorte osaluse parandamine otsustusprotsessis ja noorte esindatus ETUC töörühmades ning juhtorganites;
Ana Pires - noorte olukorra parandamine tööturul (töötingimustega seotud küsimused);
Thiebaut Weber- noorte olukorra parandamine tööturul.
Hääletust ei toimunud, kuna igale kohale oli üks kandidaat ning seega toimus vaid ETUC Noorte Komisjoni liikmete nimetamine.

Nimetamisele järgnes diskussioon edasiste tegevuste üle. Diskussioonis võtsime Läti esindajaga sõna ning küsisime, kuidas kavatseb uus esimees, kes on ka meie regiooni esindaja, vältida mitte rahuldava infovahetusega seotud praktika kordumist. Eelmise meie regiooni esindaja puudulik suhtlemine esindatavate maade ametiühingute noortega tõi kaasa olukorra, kus meil puudus võimalus osalemiseks mitmetes ETUC noorte tegevustes. Samuti viitasime uute komitee liikmete edastatud ootusele neid toetada ja aidata, millele on võimatu vastu tulla kui olukord infovahetuse osas ei muutu. Vastus oli lubadus meid kursis hoida nii meilitsi kui väljatöötatava infolehe kaudu ning rõhutati kõikide liikmesorganisatsioonide noorte kaasamise ja informeerimise vajadust.

ETUC noorte tegevusest 2010
ETUCi üks prioriteete aastal 2010 on noored. Planeeritavad tegevused on:
Ø demonstratsioon Brüsselis eesmärgiga tõmmata tähelepanu noortega seotud teemadele (märts);
Ø suur noorte konverents Amsterdamis „Noored ja tööhõive“ (2010 I poolaasta);
Konverents keskendub teemadele: noorte tööturule sisenemine, tööturul püsimine, töötingimused, palk jne. Liikmesorganisatsioonidelt oodatakse esimesel võimalusel teavet selle kohta, mida riikides tehakse noorte tööturu osas. Samuti oodatakse ettepanekuid teemade kohta, mida konverentsil konkreetselt käsitleda.
(Koosolekul toodud näited: Portugalis märgistatakse piirkonniti tööandjad, kes püüavad vabaneda vanematest töötajatest ning võtavad määratud tööajaga ning halbadel tingimustel tööle noori. Kogutud andmed avalikustatakse kampaania osana meedias ning kampaania käigus korraldatavatel avalikel üritustel. Kogu kampaania eesmärk on juhtida ühiskonna tähelepanu probleemidele ning hoiatada töötajaid kuid annab muu hulgas ametiühingute noortele võimaluse ennast tõestada, praktika ja motivatsiooni kasvatamaks noortest liikmetest tulevasi ametiühingute liidreid.)
Ø konverents „Noored tööturul“ Maltal (märts).
Info kõikide sündmuste kohta saadetakse meili teel.

Koosolekul esitletud presentatsioonid:
- ETUC-PERCi tuvustus (Daniela Aleksieva – ETUC-PERC Noorte Komitee president);
- ülevaade Kreekas toimunud noortelaagrist (Yannis Poupkos);
- Norrakate „Lipton Tee“ töötajate aktsiooni kokkuvõte klipina;
- Prantslased väljatöötanud uue infolehe/voldiku noortele ametiühingu tutvustamiseks „18/30“
ETUC-PERC presentatsioon on meili lisas, Kreeka presentatsiooni saadan hiljem.

Pildil uued ETUC Noorte Komitee liikmed:
Esimees: Tomasz Jasinski (pildi keskel halli sviitriga), tema kõrval vasakul sinise sviitriga aseesimees Yannis Poupkos, pildi vasakus servas (ülemises reas esimene) aseesimees Hans Richardt Schmidt-Nielsen, pildi vasakus servas alumises reas esimene Thiebaut Weber (Prantsusekeelne region), paremalt poolt teine rida viies Loreine Mulligan Inglise keelne region.

Triinu Sõelsep