AÜ kogub allkirju töötu- ja haigekassa reservide käikuvõtmise vastu

6. oktoober 2011

Eesti Ametiühingute Keskliit algatas allkirjade kogumise, et protesteerida riigi plaani vastu võtta töötu- ja haigekassa reservid kasutusele nende kulutuste katteks, milleks riigieelarves raha ei jätku.

Veebikeskkonnas www.kaitseomaraha.ee saavad külastajad kinnitada oma allkirjaga, et nad ei ole nõus loovutama nende maksetest kogutud töötu- ja haigekassa reserve valitsusele, teatas ametiühingute keskliit oma pressiteates.

Kampaania eestvedaja on Eesti Ametiühingute Keskliit, mille esimehe Harri Taliga sõnul ametiühingud jätkavad võitlust sotsiaalkindlustusreservide sõltumatuse säilimise nimel.

Ametiühingute eesmärk on hoida ära raha kasutamine valedel eesmärkidel ning kanda hoolt, et ka tulevikus oleks reservides piisavalt vahendeid abivajajatele.

«Valitsuse kavatsus hakata kasutama reserve tasuta vaba rahana ei erine meie meelest põrmugi võlgades siplevate riikide käitumisest – riik plaanib kulutada rohkem, kui eelarvesse tulusid laekub,» tõdes ametiühingujuht.

Taliga sõnul on valitsus avalikult välja öelnud, et vajab lisaraha ning korrektne oleks sellisel juhul suurendada maksutulusid, vähendada kulusid või võtta laenu. «Sotsiaalpartnerite nõusolekuta töötute ja haigete abistamiseks kogutud raha endale võtmine on käsitletav sundvõõrandamisena ning sellise jõuvõttega rikub valitsus kodanikuühiskonna põhimõtteid, rääkimata kassade võimekuse ohtu seadmisest,» rõhutas Taliga.

Laupäeval, 8. oktoobril koguvad allkirju valitsuse kava vastu ka ametiühinguaktivistid Eestimaa eri linnades tänavatel ja kaubanduskeskustes. Nii kampaania kodulehel kui ka käsitsi antud allkirjad edastatakse riigikogule, et kutsuda rahvasaadikuid üles valitsuse kava mitte toetama.www.postimees.ee