Euroopa Töönõukogu koolitus 05.-07.10.2010

25. oktoober 2010

05.-07.10. 2010 toimus Soomes, Siikarantal Euroopa Töönõukogu esindajate koolitus, millest võtsid osa töönõukogudes osalevad töötajaid esindavad ametiühingute usaldusisikud. Eesti teenindussektorit esindasid ETKA esimees Elle Pütsepp ja G4S ametiühingu esindaja Arno Karu.

Seminari peateema oli oskuslikult põimitud erinevate rahvuste kultuuride, riigis kehtiva tava ning õigusnormidega. Risto Laakkonen kes töötab erinevates riikides SAK esindaja ja tööministeeriumi sekretärina jagas oma kogemusi. Ettekandes keskendus  Risto Laakkonen võõrtööjõu sisserändele ja rõhutas, et tema arvates on inimeste sisseränne on oluliselt muutnud Soome kultuuri pärast Teist maailmasõda.

Tänu sisse rännanud inimestele on Soomes arenenud infrastruktuur (raudteeühendus), tekkinud suured kontsernid nagu Fazer ja Fizkars ning  arendatud  olulisel määral arhitektuuri Helsingis. Rändeküsimuste asjatundja Risto Laakkonen avaldas seisukoha, et töökohtades vajavad pagulased väljaõpet ning kutsekoolides ja kutse- kõrgkoolides peaks laiendama rahvusvahelise koolituse osakaalu.

 

Järgnevatel koolituspäevadel räägiti töötajate esindamisest töönõukogudes, mida peab arvestama kontserni lepingu sõlmimisel. Euroopa Komisjoni otsusega loodi 1994 aastal Euroopa töökomisjonide institutsioon - European Works Council-EWC. Selle eesmärgiks on sotsiaaldialoogi arendamine töötajate ja tööandjate vahel ning töötajate parem informeerimine ja nendega konsulteerimine.

EWC-de loomise kohustus on Euroopa suurettevõtetel. Väiksemates ettevõtetes peab olema välja töötatud personali teavitamise ja nendega konsulteerimise süsteem.

Oma kogemusi jagasid Fazer, Scandic, G4S, Jysk, Ikea, Rezidor, Kesko esindajad.

Koolituse päevakorraga saab tutvuda siin.

 

Arno Karu

Turvatöötajate Ametiühing