Tervise ja spordiga seotud kulude maksusoodustus vähendab tööandjate maksukoormust

28. aprill 2016

Valitsus otsustas kabinetiistungil kehtestada alates 2018. aastast töötajate terviseedendamiseks tehtavatele kulutustele ja tasuta kättesaadava avaliku sporditaristu arendamisele maksusoodustuse.


„Töötajate tervisest hoolivate tööandjate jaoks on täna probleemiks sellega kaasnev maksukoormus. Valitsuse heakskiidu saanud ettepaneku kohaselt ei loeta töötaja tervise edendamiseks tehtud kulutusi edaspidi erisoodustuseks, et tööandjad saaksid panustada enam töötajate tervisesse,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

Kehtiva seaduse kohaselt loetakse töötaja sportimise ja muud tervist edendavate tegevuste kulud erisoodustuseks ning maksustatakse tulu- ja sotsiaalmaksuga. Seega tekib tööandjal lisaks tehtavatele kuludele ka maksu tasumise kohustus, mis kogukulust maksudega moodustab 39,85%.


Valitsuskabinet otsustas, et tööandja poolt töötaja tervise edendamiseks tehtud kulutusi ei loeta alates 2018. aastast erisoodustuseks. Nendeks on sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulud (v.a selleks vajaliku varustuse või inventari soetamine), olemasolevate spordirajatiste ülalpidamise ning vajadusel treeneri kulu, avalikest rahvaspordiüritusest osavõtutasu ning kulud taastusravi teenustele (sh taastusarsti konsultatsioon, füsioteraapia, tegevusteraapia, kõneravi, kliinilise psühholoogi teenus).


„Kulutuste piirmääraks lepiti valitsuskabinetis kokku 100 eurot kvartalis iga töötaja kohta, mis on võrdne näiteks Soome tööandjate maksuvabastuse piirmääraga 400 eurot töötaja kohta aastas,“ ütles Sester. Piirmäära rakendatakse iga töötaja kohta kvartalipõhiselt. Maksuvabastust ei ole lubatud üle kanda tööandja teistele töötajatele ega teistesse arvestusperioodidesse.


Lisaks tehti ettepanek käsitleda tööandja poolt vabatahtlikult makstavat ajutise töövõimetuse hüvitist, millele ei kohaldu 100 eurone kvartaalne piirmäär, haiguse teise kuni kolmanda päeva eest sotsiaalmaksuga maksustamisel sarnaselt 4-8. haiguspäeva eest makstava hüvitisega (s.o sotsiaalmaksuvabalt).


Töötajate terviseedendamiseks tehtavatele kulutustele maksusoodustuse kehtestamine tuleneb Vabariigi Valitsuse 2015-2019. aastaks seatud tegevusprogrammist.

                                Allikas: Rahandusministeerium