Euroala tööpuudus väheneb pikkamööda

4. aprill 2016

Täna avaldatud andmete kohaselt oli euroala tööpuudus veebruaris madalaimal tasemel pärast 2011. aastat ning aeglane langustrend on jätkumas.


Eurostati andmete põhjal oli euroala tööpuudus veebruaris 10,3 protsenti, langedes jaanuarikuu revideeritud näitajaga võrreldes 0,1 protsendipunkti võrra. See vastas analüütikute prognoosidele, olles kooskõlas majanduse aeglase kasvutempoga.

„Ma nimetaksin seda külgsuunaliseks liikumiseks,“ kommenteeris Bloombergi vahendusel Amsterdami ABN Amro Bank NV analüütik Aline Schuiling. „See peegeldab majanduses toimuvat. Kasv on eelmise aasta teises pooles selgesti aeglustunud ja sama jätkub tõenäoliselt ka selle aasta esimeses kvartalis."

Valuutaliidu tööpuuduse näitaja on juba üle kuue aasta olnud 10 protsendi piiril või sellest kõrgemal, riigiti on tööpuudus aga väga erinev, näiteks Saksamaal Eurostati andmetel 4,3 protsenti, Hispaanias vastukaaluks 20,4 protsenti.

                                       Allikas: Ärileht