Kolmandik tööandjatest plaanib palgatõusu

15. oktoober 2015

33 protsenti ettevõtetest kavatseb lähikuudel töötasu tõsta, selgus CV Keskuse iga-aastasest tööturu-uuringust.


Töövõtjate palgasoovide analüüs näitas, et palgaootus ületas tänavu esimesel poolaastal enam kui 100 euroga Eesti keskmist brutopalka, mis avaldab endiselt survet tööandjatele palkade korrigeerimisel. 32,6 protsenti tööandjatest kavatsebki järgmise poole aastaga töösoovijate nõudlusele vastata palgatõusuga.


"Lisaks tööotsijate palgasoovi kasvule avaldab Eesti tööandjatele survet ka naaberriikide ning konkureerivate tööpakkujate võimekus kvalifitseeritud tööjõud suurema palganumbriga endale meelitada. 12 protsenti tööandjatest näebki plaanitava palgatõusu taga konkurentide survet," kommenteeris uuringu tulemusi CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt.


Tema sõnul kavatseb 30,3 protsenti tööandjatest investeerida lähikuudel ka töökeskkonna parandamisse või personali arendamisse. "Seega näitavad uuringu tulemused, et tööandjad on valmistumas oma konkurentsieelise tõstmiseks ning seda mitte ainult palganumbriga, vaid ka töökoha ning ettevõtte atraktiivsuse parandamisega," lisas Auväärt.


Suurima tõenäosusega on palgatõusu oodata transpordi ja logistika, infotehnoloogia, mehaanika ja tehnika, koolituse ning turismi valdkondades, kus palgatõusu plaanib enam kui 45 protsenti küsitletud tööandjatest.  


Võrreldes varasemate aastatega on palgatõusu plaan aasta-aastalt kergelt jahenenud, kuna 2014. aasta sügisel läbi viidud uuringu tulemusel plaanis palgatõusu 35,9 protsenti tööandjatest ning 2013. aastal 38 protsenti.


CV Keskus viib tööandjate tööturu-uuringut läbi kord aastas, sügisel. Uuringus osalenud tööandjad on läbilõige Eesti ettevõtetest, nii ettevõtte suuruse poolest kui ka tegevusvaldkonniti ning piirkonniti. 54 protsenti vastanutest olid ettevõtte omanikud või tippjuhid, 26 protsenti personalijuhid või värbamisspetsialistid.                                                                                                                                                          Allikas: BNS