Ametiühing: Alampalga läbirääkimised on ummikusse jõudmas, ootame tööandjatelt uut pakkumist

17. juuni 2015

Eile alampalgaläbirääkimiste seisu hinnanud ametiühingute keskliidu juhatus leiab, et läbirääkimised on ummikusse jooksmas, sest kumbki pool ei tee järeleandmisi oma seisukohtades. Ametiühingud kutsuvad tööandjaid üles tegema uut pakkumist, mis vastaks selgemalt ühiskonna ootustele.


"Kogu avalikkus räägib täna palgavaesuse probleemist - murest, et täistööajaga töötajatest suur osa ei tule Eestis kehtiva hinnatasemega toime ja vajavad erinevaid sotsiaaltoetusi. Meil on selles olukorras võimatu nõustuda tööandjate plaaniga ning alampalga tõusu järsult pidurdada," ütles ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson.

Täna arutab alampalgaläbirääkimiste seisu ka tööandjate keskliidu volikogu. Ametiühingute hinnangul päästaks läbirääkimised, kui tööandjate volikogu tuleks välja pakkumisega, mis ületab alampalgamäära tänast tõusu.

Viimasel kahel aastal on alampalk tõusnud 35 eurot ehk keskmiselt 10 protsenti aastas. Tööandjate uus pakkumine on piirata alampalgatõusu 7 protsendile vastavalt 27 ja 31 eurole 2016. ja 2017. aastal.

"Kuigi Eesti alampalk on absoluutarvuna Ida- ja Kesk-Euroopas paremuselt neljas, on meie ostujõud hoopis halvemuselt neljas. Tööandjate plaani jõustudes halveneks positsioon veelgi. Samal ajal on meie lähinaabruses töökohad, kus makstakse Euroopa üht kõrgemat palka," lisas Peterson.
                                                               Allikas: EAKL