Ametiühingud ja Puuetega Inimeste Koda esitasid valitsusele töövõimereformi osas ühise ja lõpliku nõudmiste paketi

22. august 2014

Eesti Puuetega inimeste Koda (EPIKoda) ja Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) mõistavad puuetega inimeste, omastehooldajate, nende lähedaste ja neid ühendavate organisatsioonide nördimust Töövõimereformi eelnõu osas, mis ei vasta nende nõudmistele. Samas leiab nii EAKL kui EPIKoda, et valitsust tuleb tunnustada juba sisseviidud paranduste eest Töövõimereformi eelnõusse, rõhutades, et hoolimata tehtud pingutusest, ei vasta reformikava veel endiselt selle tegelikele eesmärkidele. EAKL ja EPIKoda kaardistasid seepärast ära töövõimereformi õnnestumiseks vajalike muudatuste paketi ja esitasid selle ühiste ja lõplike nõudmistena vastutavatele ministritele ja Töövõimereformi juhtkomiteele teisipäeval, 19.augustil.EAKL esimehe Peep Petersoni kinnitusel on nõudmiste pakett koostatud konstruktiivses vaimus  ning mõlemad organisatsioonid on valmis panustama aega, jõudu ja teadmisi parima tulemuse saavutamiseks. „Oleme veendunud, et nimetatud tegevused on hädavajalikud ja ilma nendeta on reformi tulemus kasin või lausa vastupidine soovitule,“ ütles Peterson.EPIKoja esimehe Monika Haukanõmme hinnangul on endiselt puudu terviklik nägemus reformist, kuidas seostub kavandatu eluvaldkondadega laiemalt ning kuidas reformi terviklikult üldse ellu viiakse, kui seost teiste eluvaldkondadega ei käsitletagi. „Näiteks on siiani kindla vastuseta, kuidas lahendatakse puuetega inimeste hariduse- ja koolituse küsimused, mis on eelduseks töökoha saamisel, kuidas laheneb sotsiaalteenuste kättesaadavuse probleem, milleta inimene tööle ei pääsegi, samuti ei taga reform täna tööandjatele motivatsiooni inimeste palkamiseks,“ selgitas Monika Haukanõmm. Nii Haukanõmme kui Petersoni hinnangul on Töövõimereformi puhul oluline arvesse võtta inimeste kriitikat, mis tuleneb nende hädavajadusest,  keda see reform otseselt puudutama hakkab. Ilma selleta puudub eelnõu jõustamisel seadusena mõte ja tulemused on oodatule vastupidised.  Mõlema organisatsiooni juhid osalevad täna kell 13.30 toimuval Töövõimereformi juhtgrupi koosolekul, kus esitatud nõudmiste pakett  kõigi eelduste kohaselt arutlusele tuleb.


Lisainformatsioon:

Peep Peterson
EAKL esimees
Tel. 5015446

Monika Haukanõmm
EPIKoda juhatuse esimees
Tel. 56966326

Riina Solman

EAKL kommunikatsioonijuht

Tel. 5292992

Skype: riina.solman@eakl.ee

www.eakl.ee