Süüdistus: suured kaubandusketid leppisid viina hinnatõusus kokku

30. aprill 2014

Tallinna Kaubamaja AS-i tütarettevõte Selver AS sai täna prokuratuurilt süüdistuse konkurentidevahelise kokkuleppe sõlmimises ja tegevuses, millega väidetavalt määrati kolmandate isikute suhtes kindlaks teatud kauba hind.Süüdistusele järgneb kohtumenetluse algatamine, teatas ettevõte.


Süüdistuse väitel leppisid Selver AS, Rimi Eesti Food AS, Maxima Eesti OÜ, Prisma Peremarket AS, AS Helter-R ja AS Liviko kokku teatud viinade jaehindade tõstmises 2009. aastal.


Selver peab süüdistust alusetuks ja on seisukohal, et ei ole süüdistuses etteheidetud tegusid toime pannud.


Selver märgib oma teates, et jätkab oma tavapärast äritegevust ning informeerib börsi jätkuvalt asjaolude täpsustamisel seaduses ja börsi reglemendis sätestatud korras.


Prokuratuur kinnitab, et konkurentsi kahjustava kokkuleppe sõlmimises on saanud süüdistuse AS Liviko, AS Selver, AS Rimi Eesti Food, OÜ Maxima Eesti, Prisma Peremarket ja AS Helter-R .

Lisaks selle on saanud süüdistuse ettevõtetega seotud 11 füüsilist isikut, keda süüdistatakse konkurentsi kahjustavas hinnaalases kokkuleppes.


«Süüdistuse kohaselt seisnes konkureerivate ettevõtjatega konkurentsi kahjustav koostöö tarbijate suhtes 40-protsendilise alkoholisisaldusega pooleliitriste klaastaaras madalama hinnaklassi viinade jaehindade tõstmisel minimaalselt hinnatasemeni 63 krooni ja 50 senti,» kommenteeris riigiprokuratuuri avalike suhete juht Kadri Tammai Postimehele.


Kriminaalmenetlust alustati 2012. aastal. Kriminaalmenetluse sisu kohta ei pea prokuratuur võimalikuks detailseid kommentaare anda.

                                                                                                         Allikas: E24 Äriuudised