Laupäeval, 22. juunil on lühendatud tööpäev

21. juuni 2013

Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja vastavalt pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 on laupäeval, 22. juunil tööpäev lühendatud 3 tunni võrraSeega nendel töötajatel, kes on graafikujärgselt tööl laupäeval, 22. juunil, tuleb tööpäeva lühendada 3 tunni võrra.


Kuivõrd riigipüha langeb seekord pühapäevale, ei lühenda see reedest tööpäeva ega mõjuta juuni kalendaarsete tööpäevade järgi arvutatavat kuu tööaja normi, milleks on 152 tundi. Kui aga töötaja graafikujärgne tööpäev langeb laupäevale, 22. juunile, siis tuleb tal lühendada tööpäeva 3 tunni võrra ning kuu tööajanorm on seega 149 tundi.


Kui tööandja majandustegevus siiski ei võimalda tööpäeva lühendada, tuleb neid kolme töötundi vaadata, kui ületundide tegemist, mis saab toimuda ainult poolte kokkuleppel. Seega, kui töötaja annab selleks nõusoleku, loetakse pühade-eelsel tööpäeval lühendamata jäetud kolm tundi ületunnitööks ning hüvitatakse vastavalt seadusele. 

Kui kohaldatakse tööaja summeeritud arvestust, lüheneb nende tundide võrra kogu arvestusperioodi töötundide norm. Seadusega ei ole kooskõlas pühade-eelse töövahetuse alguse kolme tunni võrra hilisemale ajale nihutamine või kuu jooksul mõne teise suvalise tööpäeva lühendamine, et neid ületunde tasaarveldada.
 
Pühade-eelse tööpäeva lühendamine on tööandja kohustus, mis ei sõltu töötaja töölepingujärgsest töökoormusest. Näiteks tavapäraselt 3-tunnise tööpäevaga töötamisel tuleb vahetult pühale eelnevat vahetust ikka lühendada 3 tunni võrra, ehk siis töötajal on antud päev vaba päev. Veel lühema tööpäevaga töötajatel (1 või 2 tundi) lühendataksegi nii tööpäeva kui antud kuu tööajanorm nii palju, kui oli tööaega ette nähtud (kas siis 1 või 2 tunni võrra).