Ametiühingute Keskliit kutsub meeleavaldusele

14. veebruar 2012
Valitsusliidu poliitikud lükkasid tagasi ametiühingute muudatusettepanekud kollektiivlepingu seadusele. See on järjekordne kõnekas näide valitsuse hoolimatust ja üleolevast suhtumisest inimestesse ja nende muredesse, mis viimastel kuudel on avaldunud ka töötuskindlustuse maksemäära kehtestamisel, vaidluses töötukassa reservide üle, õpetajate palgaläbirääkimistel, kõrgharidusreformi läbisurumisel, seoses ACTA leppega jne.


Seadus ahvatleb tööandjaid halvendama töötingimusi ja lõpetama kollektiivlepinguid.

Ohus on töötajate palgad ja lisatasud, puhkused ja toetused, töö- ja puhkeaeg.

Me ei lepi valitsejate kõrkusega ja tööandjate armuandidega!

Ütleme ühiselt EI teerullipoliitikale!


Ametiühingute Keskliit kutsub

laupäeval, 18. veebruaril

meeleavaldusele kõiki, kes soovivad

oma rahvast austavat valitsust,

paremat elu ja väärikat tööd.


Kolonn koguneb kl 10.30 Balti jaama juures Schnelli tiigi ääres.

Miiting algab kell 11.30 Kanuti aias

 

Me soovime stabiilseid ja väärikaid töötingimusi!

Riik peab soodustama läbirääkimisi, mitte õhutama streike!

Valitsus! Järgi kaasamise head tava, mille sa kinnitasid 29. detsembril!

Fooliummüts kaitseb kõrkuse eest!

Seemned soodustavad dialoogi!