12.11.2010 toimus ETKA Reinu Pizza osakonna liikmete üldkoosolek.

15. november 2010

12.11.2010 toimus ETKA Reinu Pizza osakonna liikmete üldkoosolek, kus valiti juhatuse koosseis ja usaldusisik.ETKA Reinu Pizza osakonna asutamise hetkel liitus organisatsiooniga 6 liiget.

Koosolekul valiti ETKA Reinu Pizza osakonna usaldusisikuks Heiki Aero.

 

Ühehäälsest valiti ka ETKA Reinu Pizza osakonna üheliikmeline juhatus, kuhu kuulub osakonna usaldusisik Heiki Aero. Juhatuse liikme kui ka ametiühingu usaldusisikuna kehtivad Heiki Aero volitused 3 (kolm) aastat.

 

Soovime Heiki Aerole entusiastlikke mõtteid ning jõudu nende elluviimisel.