Elle Pütsepp: edaspidi on meie põhirõhk koostööl tööandjatega

28. oktoober 2010

Viimsi, 28. oktoober 2010 – Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu üldkogu otsuse kohaselt jätkab ametiühingu esimehena tööd Elle Pütsepp.Alates 2001 aastast ETKAt juhtinud Elle Pütsepa sõnul on tal hea meel, et liikmed on usaldanud talle ülesande jätkata senisel ametikohal.

 

“Oleme viimase aastaga algatanud tegevusi, mille elluviimine aitab meil tulevikus pakkuda oluliselt suuremat toetust oma liikmetele ja olla tõhusam partner ka tööandjatele. Mul on väga hea meel, et saan olla osaline selles eduloos,” ütles Pütsepp.

 

ETKA liikmeskond kinnitas konverentsil arengukava, mis valmis äsja Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud programmi “Ametiühingute haldusvõimekuse tõstmine” raames. Arengukava määratleb olulisemad sammud, mis on vajalikud edukaks liikmete esindamiseks ja nende huvide kaitsmiseks.

 

“Arengukavas on kesksele kohale seatud aga sotsiaaldialoogi edendamine tööandjatega nii ettevõtte ja sektori tasandil. Oleme viimasel aastal tööandjatega erinevatel teemadel sageli piike ristanud. Edaspidi paneme aga rohkem rõhku vaidluste ennetamisele ja regulaarsele koostööle sektori tööandjatega,” kinnitas Pütsepp.

 

Pütsepa sõnul on hea koostöö eelduseks liikmete ja eriti usaldusisikute võime pidada tööandjaga konstruktiivseid läbirääkimisi ja leida keerulistes tingimustes töötajate huve teenivaid lahendusi. “Selleks peame vajalikuks panustada tänasest rohkem liikmete koolitamisse ja julgustada ka kogemuste vahetust liikmete seas,” tõdes Elle Pütsepp.

 

Üldkogu otsustas teha muudatuse ETKA põhikirjas, millega pikendatakse üldkogu konverentside vahelist perioodi kolmelt aastalt viiele aastale. Lisaks tunnustati konverentsil parimaid usaldusisikuid.

 

Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing on loodud 4. aprillil 1990. aastal. 

 

Lisainfo:

Elle Pütsepp

Eesti Teenindus ja Kaubandustöötajate Ametiühingu esimees
Mob: 5562 12 00
E-mail: elle.pytsepp@etka.ee

www.etka.ee