Arenguvisioon: jõukas ja tasakaalus ühiskond eeldab tugevaid ametiühinguid

21. november 2011

Liikmeskonna kasv ja tulemuslik koostöö sotsiaalpartneritega on ametiühingute tegevuse põhieesmärk arenguvisioonis „Ametiühingud 2020“, mille kinnitas Eesti Ametiühingute Keskliidu volikogu. 


Ametiühingute Keskliidu esimehe Harri Taliga sõnul tõdesid visiooni koostamisel osalenud keskliidu ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO esindajad, et jõuka ja tasakaalus ühiskonna kujunemise vältimatu eeldus on elujõulised ja tegusad ametiühingud.


„See tähendab, et peame suutma kaitsta töötajate huve ning olema konstruktiivsed partnerid nii tööandjatele kui ka riigile. Selleks tuleb meil suurendada oma kandepinda ja mõju ühiskonnas, mis tähendab nii liikmete arvu kui ka ametiühingute võimekuse kasvatamist,“ kinnitas Taliga.


Harri Taliga sõnul on arenguvisiooni valmimise oluline tulemus ka see, et ametiühingujuhid sõnastasid protsessi käigus ühiselt liikumise missiooni, selle tulevikuvisiooni ja põhiväärtused, mis on tänaseks postitatud ka EAKL kodulehele.


„Visiooni koostamine tegi meid organisatsioonina mitmes mõttes tugevamaks. Arutelude käigus tulid välja mitmed põhimõttelised probleemid, jõudsime paljudes küsimustes lahendusele väga lähedale ja töötame nende kallal teadlikult ka tulevikus. Lisaks panime visioonidokumendis paika eri tasandite – usaldusisiku, haruametiühingu ja keskliidu – ülesanded ja vastutuse põhieesmärgi saavutamisel,“ rääkis Taliga.


Arvukate tegevuste raames näeb visioon muuhulgas ette ametiühingu haruliitude ühinemisi, organiseerimata sektorite kaardistamist ja neis ametiühinguliikumise käivitamist, ametiühingu aktivistide eesmärgipärasemat koolitamist ning parimate sotsiaalpartnerite tunnustamist. Arenguvisioonis sõnastatud eesmärgid, põhiväärtused ja meetmed kajastuvad ka EAKL tegevuskavas järgmiseks neljaks aastaks, mille kinnitab 25. novembril toimuv keskliidu kongress.


Arenguvisiooni „Ametiühingud 2020“ koostamist juhtis PRO Konsultatsioonide juhtimiskonsultant Mait Raava ning seda rahastati ametiühingute haldusvõimekuse tõstmise programmi raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

EAKL Pressiteade