Ametiühingute parimateks usaldusisikuteks said tänavu liikmeskonna suurendajad

24. juuli 2012

Usaldusisiku panus ametiühingu liikmete arvu suurendamisse oli kõige tähtsam põhjus, mida EAKL haruametiühingud ja -liidud tänavu parimate usaldusisikute nimetamisel esile tõid. Näiteks kasvatas üks tublimatest ametiühingu liikmeskonda 44% võrra, olles täitnud usaldusisiku rolli vaid napilt kaks kuud.  Tunnuse pälvimise põhjustest teisel kohal on usaldusisiku aktiivsus töötajate töö- ja palgatingimuste eest seismisel, eelkõige kollektiivlepingute sõlmimisel.


„Tubli usaldusisik on muidugi kulda väärt. Aga et ametiühingutesse uusi liikmeid juurde tuleb, näitab, et ametiühingutesse usutakse ja nende usaldusväärsus töötajate silmis kasvab,“  märkis EAKL esimees Harri Taliga.


Enim mainitud põhjuste hulgas on ametiühinguliikmete arendamine tööküsimustes, nende aktsioonivõime tõstmine ja sotsiaaldialoogi edendamine ettevõttes. Aga põhjusena on välja toodud ka näiteks eri rahvuste tulemuslikku ühendamist ametiühingutöö raames. Mõned usaldusisikud on nimetatud parimate sekka, kuna on viimastel aastatel ametiühinguosakonna oma töökohal nullist üles ehitanud. Vähem on parima usaldusisiku nimetamisel tänavu esile tõstetud positiivseid isikuomadusi ja üldist aktiivsust.


EAKL haruametiühingud ja -liidud nimetasid tänavu 23 parimat usaldusisikut. Kokku tegutseb EAKL koosseisus tuhatkond ametiühingu usaldusisikut. Parimaid usaldusisikuid tunnustab Ametiühingute Keskliit traditsiooniliselt usaldusisiku päeval. Rahvusraamatukogu konverentsisaalis täna kell 14-17 peetav usaldusisiku päev on järjekorras juba üheteistkümnes.
Allikas: EAKL