Ametiühingute kongress toimub 25. novembril

25. märts 2011

Eesti Ametiühingute Keskliidu järjekordsel, VI kongressil osaleb 137 delegaati, otsustas täna/kolmapäeval EAKL volikogu. Kongress viiakse läbi novembri lõpus Tallinnas Rahvusraamatukogus.Volikogu tänane otsus lükkab käima kongressi ettevalmistamise, tõdes Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga. „Eelmisest kongressist möödunud nelja aastat iseloomustavad ränk majanduskriis ja uus töölepingu seadus, mis sunnivad põhjalikult analüüsima kõike tehtut – nii kordaminekuid kui ka ettevõtmisi, kus ametiühingute potentsiaal täielikult ei avanenud”.

 

Aprillis moodustab Ametiühingute Keskliidu juhatus töörühmad, kes valmistavad ette kongressi ning koostavad seal kinnitatava tegevuskava ametiühinguliikumise mõju suurendamiseks ning muud  arutusele tulevad dokumendid.  

 

Teise keskne teema EAKL volikogul oli 2010.a. toimunud arengud ametiühingute liikmelisuses. Positiivne oli see, et seitse keskliitu kuuluvat haruametiühingut suurendasid mullu liikmemaksu tasujate arvu kokku 432 inimese võrra – vaatamata majanduskriisile ning koondamistele, mis tõstsid töötute arvu enam kui 100 tuhande võrra. „Tublimatena pälvisid tunnustuse Metallitöötajate Ametiühingute Föderatsioon, Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing, Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, samuti Raudteelaste Ametiühing, Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL), Liinilennunduse Ametiühing ning Õdede Liit”, märkis Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretär Hannes Roosaar.

 

Ametiühinguliikmete üldarv moodustas käesoleva aasta algul 30 646, mis kajastab siiski majanduskriisi negatiivset mõju. „Enam kui tuhandest mullu pankrotistunud ettevõttest andis ametiühingute liikmelisusele suurima tagasilöögi neljandas kvartalis välja kuulutatud Kreenholmi pankrot, mille tagajärjel kaotasid töö enam kui 500 ametiühinguliiget”, tõdes Harri Taliga.

 

Lisaks kiitis volikogu heaks EAKL 2011.aasta eelarve ning tunnustas Ametiühingute Keskliidu teenetemärgiga viie teeneka ametiühingutegelase panust EAKL arengusse.  

 

 

Lisainfo

EAKL esimees

Harri Taliga 6412 800, 55 53 48 40