Ametiühingute Keskliit sai uue juhatuse

20. jaanuar 2012

Eile Rahvusraamatukogus kogunenud Ametiühingute Keskliidu volikogu moodustas uue juhatuse ning kinnitas keskliidu strateegilised tegevussuunad 2012. aastaks. 


Volikogu moodustas 13 liikmelise keskliidu juhatuse, kuhu lisaks kongressil valitud EAKL esimehele kuuluvad Sander Vaikma (Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit), Vladislav Ponjatovski (Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühing), Jüri Lember (Meremeeste Sõltumatu Ametiühing), Kalle Kägu (Metallitöötajate Ametiühingute Föderatsioon), Oleg Tšubarov (Raudteelaste Ametiühing), Kadri Kangur (Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liit), Elle Pütsepp (Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing), Piret Kruuser (Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit), Iivi Luik (Tervishoiutöötajate Kutseliit) ning Laivi Rõõmus (Tööstustöötajate Ametiühingute Föderatsioon).


Volikogu pani paika alanud aasta strateegilised tegevussuunad, milleks on valmistumine kollektiivsete töösuhete reformiks, aktsioonivõime tõstmise tegevuskava loomine ja elluviimine, töölepingu seaduse muudatuste läbisurumine riigikogus ning Ametiühingute Keskliidu teenuste auditi ja liikmesorganisatsioonide võimekuste auditi läbiviimine.


Lisaks kinnitas volikogu Ametiühingute Keskliidu esimehe Harri Taliga ametilepingu tingimused.


Istungil valiti volikogu esimeheks Transpordi Ametiühingu esimees Peep Peterson ja aseesimeheks sai Kaia Vask Meremeeste Sõltumatust Ametiühingust.
Allikas: EAKL pressiteade