Ametiühingute Keskliit peatas esindajate volitused töötu- ja haigekassa nõukogus

28. detsember 2011

Ametiühingute Keskliidu juhatus otsustas peatada oma esindajate volitused töötu- ja haigekassa nõukogus, kuni kolmepoolne partnerlus nõukogudes on taastatud. 


Keskliidu esimehe Harri Taliga sõnul ei pidanud juhatus õigeks olukorda, kus kolmepoolse sotsiaalpartnerluse põhimõttel moodustatud organis võtavad otsuseid vastu vaid ametiühingute ja valitsuse esindajad, samas kui tööandjad tööturu ühe osapoolena nõukogu töös ei osale.


„Oleme teinud peaministrile ettepaneku kohtumda ja otsida kõiki osapooli rahuldavat lahendust ning tuua tööandjate esindajad seeläbi tagasi töötu- ja haigekassa nõukogudesse. Kuni neid samme astutud ei ole, ei pea me võimalikuks osaleda nõukogude tegevuses,“ ütles Taliga.


Ametiühingute Keskliit on korduvalt rõhutanud, et kolmepoolsus toimib reaalselt siis, kui konsensusega tehakse kompromisse, millega on nõus nii ametiühingud, tööandjad kui ka valitsus. Allikas: EAKL pressiteade