Ametiühingute keskliidu juhatus arutab Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoniga, kuidas suurendada palgatõusu jätkusuutlikkust

19. mai 2016

Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) juhatus saab täna Eesti Panga juhtkonnalt ülevaate tööturu ja majanduse hetkeseisust ning arutab, kuidas tagada töötajatele palgatõusud nii, et see ergutaks Eesti majanduskasvu.„Seekordsel kohtumisel loodame minna süvitsi küsimusega, kas ja kuidas saavad ametiühingud oma palganõuetega ergutada majandust ja millised on võimalused taastada investeeringud tööviljakuse tõusu,“ rääkis ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson.

Petersoni sõnul kohtuvad ametiühingud Eesti Panga juhtkonnaga regulaarselt kord aastas. Ametiühingute keskliidu juhatuse tänasel koosolekul osalevad Eesti Panga president Ardo Hansson ja ökonomist Orsolya Soosaar.

"Meie jaoks on palgatõusu jätkusuutlikkus väga oluline teema, sest Euroopa keskmisteni on veel pikk tee käia ning tagasilööke me endale lubada ei saa. Samas on majandus hangunud ja ettevõtete investeeringud tootmise efektiivistamisse ohtlikult madalad," selgitas Peterson.

Lisaks majanduse ja tööturu ülevaatele arutab ametiühingute keskliidu juhatus Euroopa sotsiaalpartnerite raamlepingute jõustamise taktikat. Haruliitude esindajad teevad ülevaate sõlmitud kollektiivlepingutest.

Ametiühingute keskliidu juhatusse kuuluvad 12 haruliidu esindajad. Koosolek toimub ametiühingute keskliidu majas (Pärnu mnt 41a, Tallinn) ja algab kell 10.

 
Kontakt:
Peep Peterson, EAKL esimees, 5015 446
Kaili Uusmaa, EAKL kommunikatsioonijuht, 5087 370