Ametiühingute juhatus soovib sõlmida üheaastase alampalga kokkuleppe

16. september 2015

Ametiühingute juhatus arutas oma tänasel kohtumisel alampalga temaatikat ning otsustas nõustuda riiklik lepitaja pakutava printsiibiga alampalga määramisel, kuid soovib jätkata vestlust konkreetsete numbrite osas.Ametiühingute keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul lähtus juhatus lepitaja printsiibist, mille kohaselt peaks alampalk olema 41 protsenti keskmisest brutopalgast. Kui võtta aluseks rahandusministeeriumi prognoos, mille ka lepitaja oma viimsel kohtumisel välja pakkus, peaks alampalk 2016. aastal olema 452 eurot. „See summa on täpselt tööandjate ja ametiühingute pakkumiste keskel ning sellele kirjutaks ametiühingute juhatus ühehäälselt alla,“ rääkis Peterson.


Riikliku lepitaja poolt eile 2017. aastaks pakutud 460 euro suuruse alampalgaga ametiühingud ei nõustu.


Ametiühingute keskliidu juhatus teeb ettepaneku piirduda üheaastase kokkuleppega ning alustada 2017. aasta alampalga läbirääkimisi tuleval aastal. „Meil ei ole täit ülevaadet kehtima hakkavatest maksumuudatustest, ka peame kasvatama usaldust tööandjate, valitsuse ja ametiühingute vahel, et sõlmitavad lepped tuleksid sisukamad.“


Allikas: EAKL pressiteade