Ametiühingute ettepanekud taotlevad töötajate kaitse suurendamist

8. aprill 2011

Eesti Ametiühingute Keskliit saatis sotsiaalministeeriumile töölepingu seaduse muudatusettepanekute paketi, mille eesmärk on tagada töötajate tõhusam kaitse.

Ametiühingute Keskliidu esimehe Harri Taliga sõnul näevad ametiühingute juristid päevast päeva, kuidas seaduse ebatäpsused ja vigased tõlgendused jätavad töötaja põhjendamatult kaitsetusse olukorda. “Seetõttu leiame, et aeg on seaduse parandamiseks küps. Meie olulisemad ettepanekud on seotud töötajate õiguste kaitsega töölepingu lõpetamisel ning töötasuga.”
 
“Täna levib praktika, kus tööandja ei põhjenda töölepingu ülesütlemist – sageli on tegemist lepingu ebaseadusliku lõpetamisega, samas aitaks ülesütlemise põhjendamine ära hoida asjatuid vaidlusi. Tööandjate seaduskuulekuse tõstmiseks on vaja sätestada ka põhimõte, et ebaseaduslikult üles öeldud tööleping lõpeb mitte ülesütlemisavalduses toodud kuupäeval, vaid pärast töövaidluskomisjoni või kohtu otsust,” kirjeldas Taliga töölepingu ülesütlemisega seotud ettepanekuid.
 
“Töötasu on teine suur valdkond, mis vajab töövaidluste arvu vähendamiseks täpsustamist. Ametiühingute ettepanekuid toetab ka äsjane Riigikohtu lahend, mis selgelt ütleb, et tööandjal pole õigust koondada töötajat, kes ei nõustu palgakärpega,” rääkis Taliga.
 
“Suurenema peab ka tööandja vastutus seaduse ja lepingute rikkumise eest. Meie praktika näitab, et tihti lähevad tööandjad teadlikult seaduse rikkumise teed – selle eest määratavad trahvid on võrreldes teiste Euroopa riikidega naeruväärselt madalad ega motiveeri paljusid tööandjaid seaduskuulekusele,” nentis ametiühingujuht.
 
Taliga sõnul loodab Ametiühingute Keskliit alustada läbirääkimisi partneritega aprilli lõpus või mai algul, et seaduse muudatused veel käesoleval aastal vastu võetaks.
 
Tutvu EAKL ettepanekutega siin.
 
Lisainfo:
Harri Taliga    
Ametiühingute Keskliidu esimees
55 53 48 40
 
Helena Loorents
Ametiühingute Keskliidu kommunikatsioonijuht
6 412 808
51 21 067
helena@eakl.ee