Ametiühingujuht Elle Pütsepp: „Prisma investeerib jätkuvalt oma töötajate palagatõusu, samal ajal kui teiste suurte jaekettide töötajate töötasu on kurb vaadata.“

4. veebruar 2017

Prisma Peremarket on otsustanud käesoleval aastal jätkuvalt investeerida oma töötajate palgatõusu ning viimane palgamuudatus läheb ettevõttele maksma lisaks 150 000€ aasta kohta. Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu (ETKA) esimees Elle Pütsepp kommenteeris, et ametiühing võib oma liikmete nimel sellise palgatõusuga väga rahul olla."Ametiühing peab Prismaga regulaarselt palgaläbirääkimisi ning üldiselt oleme saavutanud ikka mõlemaid osapooli rahuldava kokkuleppe. Eestis on Prisma kahjuks ainuke, kes maksab oma töötajatele lisatasu nii õhtul kui nädalavahetusel töötamise eest, seda ei tee ei Rimi, Maxima, Selver, Comarket ega Coop “ nentis Pütsepp. „Lisaks on Prisma maksnud juba aastaid lisatasu öösel töötamise eest ja sellega jaekett näitab, et nad väärtustavad üha rohkem kõiki neid töötajaid, kes on töötavad väljaspool nn normaalaega oma pere ja lähedastega koosveedetud aja arvelt. Teiste jaekettidega on olukord töötaja jaoks kurb.“


Prisma Peremarket tõstis juba 2016. aasta detsembri alguses Tallinna kauplustes töötavate 2. ja 3. taseme oskustaseme müüjate tunnitasusid  ja alates 1. jaanuarist 2017 tõusid kõikide tasemete müüja-kassiiride tunnitasud Narva ja Tartu kauplustes, kuigi vastavalt ametiühinguga sõlmitud kollektiivleppele pidid nad seda tegema alles järgmise aasta aprillis. Ametiühingujuht Pütsepp kiidab Prismat palkade tõstmise eest varem kui kollektiivleping seda ette nägi.

Prisma Peremarketil on  kokku 8 hüpermarketit, kes annavad Eestis tööd enam kui 1000le inimesele ja viimased positiivsed muudatused puudutavad ligikaudu 450 töötajat
                                                                                                                      Allikas: ETKA