Ametiühingud: töötukassa areneb õiges suunas

23. veebruar 2011

Ametiühingute Keskliidu juhatus tõdes tänasel kohtumisel töötukassa esindajatega, et viimase pooleteist aastaga on töötukassa teinud väga suure arenguhüppe, kuigi lahendamist vajavad nii mõnedki kitsaskohadAmetiühingute Keskliidu esimehe Harri Taliga sõnul on ametiühingute jaoks esmatähtis, et töötukassa teenused ja nende osutamise korraldus vastaks tööotsijate ootustele ja vajadustele.

 

“Üksnes kindlustuse säilimise nimel ei peaks inimene näiteks nõustuma mistahes tööpakkumisega – oluline on, et talle pakutav töö tagaks väärika toimetuleku ja eneseteostuse, mitte ei raiskaks tühja tema senist kogemust ja kvalifikatsiooni. Juhuslik ja inimese võimetele mittevastav töökoht võib paraku tulevikuväljavaateid hoopis piirata,” sõnas Taliga.

 

Töötukassa esindajad rõhutasid, et nende jaoks on esmatähtis inimene tööle aidata, mis nõuab kaasajal üha enam individuaalset lähenemist tööotsijate probleemidele. Keskendumist nõustamisele, koolituse ja teiste töö leidmist hõlbustavate meetmete pakkumisele toetab jõuline e-teenuste arendamine. Samuti peab töötukassa oluliseks kõrget ja ühtset teenindusstandardit kõigis oma esindustes üle Eesti.

 

Ametiühingute hinnangul võib töötukassa arengutega üldjoontes rahul olla. “Heameel oli kuulda, et teenuste pakkumisel ja kujundamisel teeb töötukassa väga tihedat koostööd kohalike omavalitsustega ja tööandjatega,” selgitas Taliga. Samas on EAKL teinud ettepaneku mitmeteks muudatusteks töötuskindlustuse seaduses, et parandada töötutele pakutavat kaitset ning muuta õiglasemaks kindlustuse rahastamine.

 

Ametiühingute Keskliidu juhatus kohtus täna Töötukassa juhatusega, et saada ülevaade Töötukassa teenustest ja viimastest arengutest, arutada võimalusi töötajate paremaks teenindamiseks ning leida lahendusi tänases süsteemis esinevatele kitsaskohtadele.