Ametiühingud töötajatele: küsigem julgelt palka, aga rääkigem ka ettevõtte tulevikust

10. aprill 2014

Tuginedes Rahandusministeeriumi värskele majandusprognoosile saatis Ametiühingute Keskliit sel nädalal oma liikmesorganistasioonidele välja soovitused, mida pidada silmas palganõudmiste koostamisel. Kui sektoris on palgad kasvanud ühtlaselt, võiks palgatõusu taotlus ametiühingute keskliidu hinnangul olla 6 protsenti. Kui aga mitu palgatõusu on jäänud vahele või töötatakse krooniliselt alla turuhinna, võiks tõus olla suurem. Erilist tähelepanu tuleb pöörata aga madalama palgaskaala järeleaitamisele, kus minimaalne palgatõus peaks olema numbrilises  väljenduses vähemalt 35-60 eurot kuus.

 

35 eurot tuleneb tänavusest miinimumpalga tõusust.

 

Ametiühingute Keskliidu palgasekretär Kaja Toomsalu selgitas, et ametiühingud jälgivad oma soovitustes korraga nii pikaajalisi tööviljakuse ja inflatsiooni näitajaid kui ka keskmise palga kasvuprognoose. Paari aasta eest tegi tööviljakus Toomsalu sõnul suure hüppe, aga palk kohe järele ei tulnud. „See võimaldabki praegu ka halvemate numbrite juures siiski palku tõsta,“ ütles Toomsalu.

 

Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul on keskliidu palgatõusu soovituste puhul oluline, et need on tasakaalus ega ohusta majandust. „Tahame vältida hilisemaid valusaid palgakärpeid. Paneme seetõttu töötajatele-tööandjatele südamele, et palgaläbirääkimistel tuleb arutada ka  küsimust, kuidas teha koostööd ettevõtte tootlikkuse tõstmisel,“ rääkis Peterson.

 

Tema hinnagul on läbimurre iga ettevõtte tootlikkuses on hädavajalik, sest sama olukorra jätkudes võib palgakasv paari aasta pärast seiskuda.

 

Ametiühingute Keskliit annab oma palgatõususoovitusi kaks korda aastas vastavalt laekunud majandusprognoosidele.

 


EAKL pressiteade